Falcks dykkerberedskab på Bornholm i fare

Arkivfoto

Allerede fra 1. januar kan det være slut med Falcks dykkerberedskab på Bornholm. Falcks dykkertjeneste i Rønne rykker i dag ud til akutte indsatser på hele Bornholm, men det er hidtil sket uden, at de offentlige myndigheder har bidraget økonomisk til opretholdelsen af det akutte beredskab. I stedet er beredskabet blevet finansieret af indtægter fra dykkeropgaver for private. Men der har været en stor aktivitetsnedgang i forhold til det kriseramte fiskerierhverv, og derfor kan beredskabet ikke længere opretholdes uden bidrag fra Bornholms Regionskommune.

I dag betaler Bornholms Regionskommune 123.000 kr. om året til Falck for opretholdelsen af et bådberedskab, mens der som nævnt ikke betales for dykkerberedskabet – i det omfang kommunen selv har gjort brug af Falcks dykkere er der betalt for hver enkelt opgave. Dykkerberedskabet har ikke en formaliseret tilkaldeordning, og der er således ikke nogen garanti for, hvornår Falcks dykkervogn kan afgå fra Rønne.

Men den nuværende ordning er ifølge Falck ikke længere holdbar. Den kraftigt reducerede fiskeflåde og de faldende havneaktiviteter betyder, at der nu er så få private opgaver for dykkerne, at det ikke kan finansiere det akutte beredskab. Falck har derfor meddelt Bornholms Regionskommune, at det nuværende beredskab vil blive nedlagt fra årsskiftet, hvis ikke Bornholms Regionskommune indgår aftale om etablering af et formaliseret dykkerberedskab med tilkaldevagter. Et sådant beredskab vil koste 314.000 kr. om året, og så vil der ved enhver melding om drukne- og kæntringsulykker i søer, havne og ved kystnære områder blive afsendt en dykkervogn og -båd, bemandet med to mand, hvoraf den ene er uddannet dykker.

Falcks tilbud forudsætter samtidig, at Bornholms Kommune viderefører den eksisterende aftale om et bådberedskab. Kommunen har tidligere overvejet at overlade denne opgave til Bornholms Brandvæsen, der allerede råder over en båd, ligesom mandskabet på brandstationen i Rønne er uddannet til at betjene den. Båden anvendes i dag ved forureningsopgaver i havne og på søer, og den kan også anvendes ved overfladeredning på søer, havne og kystnære områder.

Bornholms Regionskommune har undersøgt flere alternativer til Falck, men Bornholms Brandvæsen råder ikke over et tilstrækkeligt antal uddannede dykkere og lineholdere til, at der kan etableres en egentlig vagtordning. Rønne Havn råder over dykkere, men her gør praktiske og økonomiske forhold, at det heller ikke er realistisk med en vagtordning. Kommunens konklusion er derfor, at der ikke er andre end Falck, som kan varetage opgaver på Bornholm.

Politikerne skal senere på måneden tage stilling til sagen.

Annonce