Fire ud af fem brandudrykninger i Næstved er forsinkede

Lovgivningens krav til udrykningstid bliver ikke overholdt fire ud af fem gange, når de deltidsansatte brandfolk i Næstved kører på udrykning. Det viser den redegørelse, som beredskabschef Flemming Nygaard har sendt til borgmester Henning Jensen (S) og de øvrige byrådspolitikere, efter at Beredskabsstyrelsen har kritiseret brandvæsenets udrykningstider. En del brandfolk har anskaffet knallerter for at nå hurtigere frem til brandstationen, men brandfolkene mener, at flere fuldtidsansatte brandfolk er den eneste løsning på problemet.

Blot i 18 procent af udrykningerne i perioden mellem 1. januar og 30. november 2008 er det lykkedes brandfolkene at komme afsted fra brandstationen på Manøvej inden for lovkravet på fem minutter, skriver Sjællandske. Mens det første og andet køretøj i slukningstoget typisk har lettere ved at klare afgangskravet, så kniber det altså for brandfolkene på det tredje køretøj at komme hurtigt nok afsted. Det er således lykkedes det første køretøj at komme afsted inden for tidsgrænsen i 63 procent af tilfældene. Når det gælder det andet køretøj, sker det i 34 procent af tilfældene.

Desuden har det vist sig, at udrykningsrapporterne har været udfyldt utilfredsstillende. Mens brandvæsenet har omkring 500 udrykninger om året, er det blot lykkedes Flemming Nygaard at analysere 186 rapporter, fordi resten ikke var udfyldt korrekt.

Tæt trafik giver problemer

Beredskabschefen indrømmer, at stationens deltidsansatte brandfolk har svært ved at leve op til kravet om maksimalt at være fem minutter om at komme afsted fra stationen under udrykninger. Han vurderer, at tæt trafik og et øget fokus på trafiksikkerhed generelt er en af de mest væsentlige årsager til, at brandfolkene bruger ekstra tid på at komme ud af hullerne. “I de senere år er der indført trafikforanstaltninger, som godt nok gavner trafiksikkerheden. Til gengæld bliver brandmændene opholdt ekstra meget af tæt trafik og signaler. Jeg hører fra flere og flere, at trafikken er et stigende problem. Husk på, at de må ikke overtræde færdselsloven, når de er på vej til brandstationen”, siger Flemming Nygaard.

I juli var Beredskabsstyrelsen på tilsynsbesøg og konstaterede, at brandfolkene i Næstved gang på gang overskrider tidskravet om maksimalt at være fem minutter om at komme afsted med tre udrykningskøretøjer. Beredskabsstyrelsen har bedt Næstved Kommune om en redegørelse inden 31. december. Den skal blandt andet indeholde forslag og tiltag, som får afgangstiden ned i et acceptabelt leje.

Ifølge Flemming Nygaard bør Beredskabsstyrelsen tage højde for, at brandfolkene i Næstved næsten altid er hurtigt fremme på brandstedet, også selv om det kan tage mere end fem minutter at komme hjemmefra. “Det er primært køretøj to og tre, der kommer for sent afsted. Det første køretøj er næsten altid afsted inden for fem minutter. Det betyder faktisk, at vi er fremme hurtigt og kan begrænse skadens omfang. Min påstand er, at der ikke er nogle tilfælde overhovedet, hvor vi kan sige, at vi ville have reddet liv, hvis vi havde været på brandstedet fire minutter før”, erklærer Flemming Nygaard.

Brandfolk på knallerter

Brandfolkene i Næstved har imidlertid fået et nyt våben i kampen mod tiden: Knallerter. Fem af stationens brandfolk kører således nu på knallert ind til stationen. “Da jeg startede som brandmand i 2000, tog det to minutter at komme ind til stationen i bil, nu tager det tre”, fortæller brandmand Mikael Juel til Sjællandske. Han har derfor som en håndfuld af sine kolleger anskaffet sig en knallert for hurtigt at komme gennem byen – det sparer han et minut på.

Løsningen ligger imidlertid et helt andet sted, hvis man spørger brandfolkene på stationen i Næstved. Man skal ansatte flere fultidsansatte brandmænd, der sidder klar på stationen og kan rykke ud med det samme. “Det ville give et stort serviceløft til hele kommunen, og spare rigtig megen tid”, siger Mikael Juel.

På nuværende tidspunkt er der 28 deltidsansatte og 14 fuldtidsansatte. Hvis brandvæsenet fik ni ekstra fuldtidsansatte, kunne de køre med det samme alarmen lød. “Og så kan vi jo løse andre serviceopgaver for kommunen, mens vi venter. Som i Aalborg, hvor de servicerer hjemmeplejen”, siger kollegaen Tony Rasmussen.

Annonce