Forhandlerne har generelt styr på fyrværkerireglerne

Brandvæsenernes tilsynsbesøg hos forhandlerne af fyrværkeri tyder på, at der generelt er styr på reglerne om sikkerhed vedrørende produktion og opbevaring. Det generelle indtryk hos brandvæsenerne er således, at der på trods af stramninger af reglerne for få år siden er kommet fint styr på tingene. Der er kun ganske få steder behov for egentlige sanktioner.

Et eksempel er Brand og Redning MidtVest, som dækker området omkring Herning og Skjern/Ringkøbing. Her fortæller beredskabsdirektør Kim Bjerg Wemmelund, at der kun har været behov for en enkelt anmeldelse til politiet. Anmeldelsen vedrørte et ulovligt lager med krysantemumbomber – og altså ikke problemer ved de officielle salgssteder.

Er blevet bedre til at efterleve reglerne

Samme tendens ses i hovedstaden. ”Københavns Brandvæsen har i løbet af de sidste par uger foretaget eftersyn af en lang række salgssteder for fyrværkeri. Eftersynene har givet anledning til meget få påtaler og det er vores klare opfattelse at salgsstederne er blevet bedre til at efterleve de gældende regler. Vi har dog måttet give enkelte påbud, men disse har været i småtingsafdelingen”, fortæller Marcello Francati fra Københavns Brandvæsen.

Også på Fyn kan man med sindsro gå nytåret i møde. Beredskabschef Gerner Nielsen fra Beredskab Fyn fortæller, at der på hele Sydfyn overhovedet ikke er givet påbud eller andet. Man har kunnet klare tingene med en snak. Undtagelsen på Fyn kom før jul, hvor der blev afsløret et lager af ulovligt fyrværkeri ved Otterup. Igen var det altså et forsøg på salg uden om de officielle salgssteder og bevidst uden om reglerne.

Problem med organiseret kriminalitet

Fra andre egne af landet er meldingerne de samme.

Med sine relativt få salgssteder er Bornholm et af de steder, hvor man kan føre grundigt tilsyn med alle salgssteder. Også her uden problemer. Brandinspektør Henrik Madsen fortæller, at der er foretaget mellem 20 og 25 tilsyn på de forskellige salgssteder, svarende til at alle salgssteder på Bornholm har fået mindst et tilsyn.

”Vi må generelt konkludere, at salgsstederne er gode til at efterleve reglerne”, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber, som har samlet indtryk og tal sammen. ”De få meget grelle episoder, vi hører om, har alle den fællesnævner, at der er tale om bevidste forsøg på at sælge og/eller producere ulovligt fyrværkeri som en slags organiseret kriminalitet. Så det skal de mange officielle salgssteder ikke sværtes af. For de har generelt orden i tingene”.

Annonce