Fortsat uro i Hundested Brandvæsen

Google Streetview
Brandstationen i Hundested.

Der er fortsat uro i Hundested Brandvæsen, og senest har to medarbejdere sagt op. De forudser, at Hundested-modellen med seks fuldtidsansatte brandfolk bliver en saga blot i det nye, samlede beredskab, der træder i kraft til maj. Den ene af de brandfolk, der fratræder, er Bo Gøgsig, som har valgt at rykke teltpælene op og tiltræde en stilling ved Vejle Brandvæsen. Afgørende for hans beslutning har været, at man i den nye Frederiksværk-Kommune har frataget Hundested Brandvæsen en række serviceopgaver, allerede inden KL er gået i gang med den konsulentanalyse af beredskabet i de to kommuner, som skal danne grundlag for organiseringen af det nye, samlede beredskab.

De kommunale opgaver, som brandvæsenet har mistet, er pedelordningen og madordningen, som sammen med de øvrige serviceopgaver har været med til at finansiere aflønningen af seks fuldtidsansatte brandfolk.

“Jeg er ked af, at man begynder at flytte opgaver, allerede inden analysen er lavet. Dermed sender kommunen et signal om, i hvilken retning, man har tænkt sig at gå. Og det tegner ikke godt for Hundested-modellen. Hvis brandvæsenet mister opgaver, bliver det svært at lønne seks fuldtidsmedarbejdere. Det er et spørgsmål, om man overhovedet ønsker et brandvæsen med brandfolk på fuld tid”, siger Bo Gøgsig til Frederiksborg Amts Avis.

Bo Gøgsig blev efter beredskabschef Jens Bangs afgang indsat som stationsleder i Hundested. Når Bo Gøgsig fratræder den 28. februar, indsættes brandinspektør i Hundested, Michael Jensen, som stationsleder i Hundested indtil den 1. maj, hvor man forventer, at have ansat en chef for det samlede Frederiksværk-Hundested Brandvæsen, der gerne skulle blive en realitet ved samme lejlighed.

Annonce