KL: Benyt anledningen til at fjerne kommunale beredskabsbesparelser

Efter den politiske aftale om at reducere besparelserne på det statslige beredskab bør regeringen benytte lejligheden til at fjerne sparekravene til de kommunale beredskaber. Det mener KL, som anfører, at de nuværende udfordringer for beredskabet ikke kunne forudses, da KL selv indgik aftalen om at spare 175 mio. kr. på brandslukningen i kommunerne.

Det var den daværende regering og KL selv, som i 2014 blev enige om, at det kommunale bloktilskud til beredskabsområdet skulle nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover blev regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

I sidste uge blev der indgået en politisk aftale om at reducere de tilsvarende sparekrav overfor det statslige beredskab fra 125 mio. kr. til 45 mio. kr. Og det giver KL blod på tanden: Organisationen vil nemlig have, at regeringen benytter lejligheden til at annullere de kommunale besparelser.

Bekymret over forringelser

”I KL er vi bekymrede for de forringelser i den borgernære tryghed, som de aftalte besparelser afføder. Derfor er regeringens udmelding om delvist at afblæse besparelser på det statslige redningsberedskab en oplagt anledning til også at fjerne de planlagte besparelser på det kommunale beredskab”, siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Jørn Pedersen, som understreger, at de borgernære kommunale beredskaber udgør over 90 pct. af det samlede beredskab i Danmark. Det er således først og fremmest det kommunale beredskab, der træder til, når der er noget, der skal håndteres i forhold til flygtninge, terror og oversvømmelser. Netop udviklingen på de tre områder har været anført som den primære begrundelse for, at det statslige beredskab nu friholdes for operative besparelser.

”Derfor er det afgørende, at staten anerkender, at med de udfordringer vi står over for nu, som ingen kunne forudse, da økonomiaftalen for 2015 blev lavet, så bør der tilsvarende rulles besparelser tilbage for det kommunale beredskab”, siger Jørn Pedersen.

Vil ikke betale regning to gange

KL noterer sig også, at en del af finansieringen forventes at komme fra kommunerne i form af en ændring af brandsynsterminer.

“Den besparelse har vi allerede afleveret til staten, og vi har altså ikke tænkt os at betale to gange for det samme”, siger Jørn Pedersen og fortsætter:

“Kommunerne ønsker en stærk faglig Beredskabsstyrelse, der kan løfte opgaver med bl.a. forskning og uddannelse. Aftalen lægger op til, at Beredskabsstyrelsen skal hente besparelser netop der, og det går igen ud over den kvalitet i beredskabet, som er afgørende for et kompetent og robust beredskab i hele Danmark.”

Annonce