Kommune: Beredskabet havde kun fokus på at overholde servicemål – ikke reelle responstider

I Favrskov Kommune er der stigende kritik af det fælleskommunale Beredskab & Sikkerhed i sagen om den mulige lukning af brandstationen i Hinnerup. Ifølge kommunen har beredskabsdirektøren således haft fokus på overholdelsen af servicemålet om en responstid på 10 minutter i hele slukningsområdet samt de økonomiske argumenter. Men de underliggende responstider er slet ikke blevet vurderet.

Beredskab & Sikkerhed har lagt op til, at den fælleskommunale beredskabskommission beslutter, at brandstationen i Hinnerup skal nedlægges. I stedet skal der indgås en aftale med Østjyllands Brandvæsen om, at brandvæsenets kommende station i Lisbjerg skal dække Hinnerup-området.

Oprindeligt anbefalede Favrskov Kommune – hvor Hinnerup ligger – i et høringssvar, at beredskabskommissionen accepterede forslaget fra Beredskab & Sikkerhed. Kommunen lagde blandt andet vægt på, at det af indstillingen fra beredskabsdirektør Morten Sønderby fremgik, at ”en dækning fra både Station Hadsten og Station Lisbjerg vil således give Hinnerup by og området omkring Hinnerup et mindst lige så godt et serviceniveau, som hvis Station Hinnerup og Station Hadsten skulle dække området”.

Ikke det samme serviceniveau

På baggrund af en række spørgsmål fra blandt andre borgere, brandfolk og byrådspolitikere har Favrskov Kommune imidlertid fået beredskabsdirektøren til at efterprøve konklusionerne.

”Det fremgår blandt andet, at beredskabsdirektøren har haft fokus på overholdelsen af servicemålet om en responstid på 10 minutter i hele slukningsområdet samt de økonomiske argumenter for Beredskab og Sikkerhed, mens de underliggende responstider inden for de 10 minutter ikke har været bearbejdet i det første materiale. Det fremgår endvidere af de nye bilag, at en nedlæggelse af brandstationen i Hinnerup vil have større konsekvenser for responstiderne end oprindeligt vurderet”, oplyser Favrskov Kommune.

Beredskabsdirektøren konkluderer nu, at ”hele Hinnerup by og Grundfør vil kunne opleve en dårligere responstid end i dag. Omvendt vil Søften området få en hurtigere responstid (jf. det tekniske notat). Responstiden på 10 min. i gennemsnit vil kunne overholdes i 95 % af tilfældene, sådan som det også er tilfældet i dag”.

Direktør: Ikke tilstrækkelig dokumentation

”På den baggrund vurderer direktøren for Teknik og Miljø, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at den kommende brandstation i Lisbjerg vil kunne overholde responstiden på 10 minutter i hele Hinnerup-området. Derfor anbefaler direktøren for Teknik og Miljø, at byrådet fremsender et revideret høringssvar til beredskabskommissionen”, oplyser Favrskov Kommune.

Byrådet i Favrskov Kommune mødes mandag til et ekstraordinært møde, hvor politikerne skal tage stilling til, om kommunen skal afgive et nyt høringssvar til beredskabskommissionen.

Annonce