FOA efter afsløring: Sager om brandkræft skal genoptages

Arbejdsskadestyrelsen har stillet de forkerte spørgsmål, når sager om kræftsyge brandfolk skulle afgøres, ligesom myndighederne har afgjort sager om brandkræft uden kendskab til brandfolkenes ekstreme arbejdsforhold. Sådan lyder kritikken af Arbejdsskadestyrelsen fra Reiner Burgwald, sektorformand i FOA.

”Hvis der er nogen anstændighed i arbejdsskadesystemet, så skal sagerne om brandkræft genoptages. Myndighederne har stillet de forkerte spørgsmål og afgjort sagerne på et elendigt grundlag. Det er dybt foruroligende”, siger Reiner Burgwald.

I går afslørede en undersøgelse fra Kammeradvokaten, at Arbejdsskadestyrelsen har alvorlige fejl i næsten hver anden sag om tabt erhvervsevne.  Herhjemme er næsten samtlige sager om brandkræft endt i et afslag, og ligesom i sagerne om tabt erhvervsevne mener FOA, at myndighederne har behandlet brandfolkenes sager på stærkt mangelfuldt grundlag.

FOA’s egen kortlægning af brandfolkenes arbejdsmiljø viser, at indsatserne før i tiden blev udført med et meget lille fokus på sikkerhed. Brande blev f.eks. slukket uden åndedrætsværn, og man bankede asbest-tage ned uden beskyttelse. Nogle brandfolk fortæller, at de skulle søge om lov til at bruge værnemidler. Hvis mester ikke mente, at det var nødvendigt – for eksempel ved mindre brande – så fik de ikke lov. Men det har ifølge FOA ikke været en del af sagsbehandlingen.

“Det er kun 5-10 år siden, at man fik det udstyr, der skal til for at beskytte brandmændene ordentligt. Kulturen har været, at det var besværligt og dyrt at have det rigtige udstyr. Når myndighederne har stillet spørgsmål om i dag, har de overset fortidens spøgelser”, siger Reiner Burgwald. Han understreger, at FOA’s oplevelser af myndighedernes sagsbehandling stemmer overens med Kammeradvokatens undersøgelse og således giver et bekymrende billede af en tilfældig og mangelfuld sagsbehandling.

”Det er skræmmende, hvad de her mennesker har været udsat for. Vi taler brandslukning i kedeldragter og uden åndedrætsværn. Vi taler om asbestfibre på dragterne og kræftfremkaldende sod ned i maven. Det er bare en lille flig at det, myndighederne ikke fik med i regnestykket, da de afgjorde sagerne”, siger Reiner Burgwald.

Annonce