Mandskabsmangel: Lukkedage på brandstation

Akutte bemandingsproblemer på Bornholms Brandvæsens hjælpebrandstation i Aakirkeby fører nu til, at brandstationen i den kommende tid i perioder ikke vil kunne rykke ud. Der er nemlig kun én holdleder på stationen, og derfor må nabostationerne indtil videre dække en del af beredskabet.

Det er en holdleders opsigelse, som har givet problemer i Aakirkeby – og som fører til, at Aakirkeby i perioder vil være uden beredskab. I stedet skal hjælpen komme fra Rønne eller Nexø.

I første omgang har Bornholms Brandvæsens ledelse besluttet, at det frem til 8. marts 2014 er brandstationen i Rønne, som dækker alle alarmer i Aakirkeby og distriktet vest for byen. I samme periode dækker brandstationen i Nexø alle alarmer øst for Aakirkeby.

Efter den 8. marts 2014 forventer brandvæsenet, at den tilbageværende holdleder kan passe vagten i Aakirkeby, og at brandstationen derfor kan rykke ud på normal vis.  I løbet af uge 11 vil ledelsen så i samarbejde med holdlederen og tillidsrepræsentanten på stationen drøfte fremtiden og lægge vagtplaner.

Annonce