Mange nye brandkøretøjer på vej til Nordjylland

Som led i en samlet investeringsplan sker der i disse år en større udskiftning af brandkøretøjer i Nordjyllands Beredskab. I 2023 ønsker beredskabet således at investere i 14 nye køretøjer, herunder nye tanksprøjter, tankvogne, multikøretøjer til de frivillige beredskaber samt diverse servicevogne. I alt er der tale om en investering på godt 11 mio. kr.

Nordjyllands Beredskab har i forbindelse med en ny kontrakt med Falck overtaget ansvaret for brandkøretøjerne på Falck-stationerne, således at beredskabet nu skal indkøbe køretøjer til alle de nordjyske brandstationer. I takt med, at der sker udskiftning af de køretøjer, som i dag ejes af Falck, bortfalder en del af betalingen til Falck, hvorefter de frigivne midler i stedet anvendes til at betale leasingudgifter på de nye køretøjer.

Den seneste runde investeringer gælder for 2023, hvor Nordjyllands Beredskab vil investere i fire nye brandkøretøjer til Falck-stationerne, herunder tanksprøjte til Hals og tankvogne til Terndrup og Brovst. Endvidere ønsker beredskabet at købe en tankvogn til beredskabets egen station i Frederikshavn. Derudover planlægges med indkøb af fem multikøretøjer til frivilligenhederne samt udskiftning af to servicevogne og to kontorbiler. Den samlede investeringssum vil dermed blive på 11,4 mio. kr., svarende til en årlig leasingudgift på 634.000 kr.

Tidligere har Nordjyllands Beredskab besluttet at indkøbe ni køretøjer til stationerne Støvring, Løgstør, Frederikshavn, Thisted og Aalborg. For 2022 er det desuden besluttet at indkøbe fire brandkøretøjer til stationerne Hjørring, Aars, Dronninglund og Pandrup, en ny dykkervogn og båd til Aalborg samt udskiftning af tre servicevogne og tre kontorbiler.

Annonce