Ønsker ny brandstation til 8 mio. kr. i Hadsten

Google Maps
Brandstationen i Hadsten

Den nuværende brandstation på Vesselbjergvej i Hadsten er nedslidt, utidssvarende og dårligt placeret. Derfor ønsker Favrskov Brandvæsen, at der bygges en helt ny brandstation i den sydlige del af Hadsten. Et overslag viser, at en ny station på 520 m2 vil koste 8,4 mio. kr., hvortil kommer udgifter til køb af en grund. Alternativet er en renovering af den nuværende station, hvilket vurderes at ville koste 4 mio. kr.

En ny brandstation i Hadsten står på Favrskov Brandvæsens ønskeliste til kommunens anlægsbudget for 2013 og 2014. Og ifølge brandvæsenet er det efter flere års overvejelser om brandstationens fremtid nu nødvendigt at gøre noget, fordi arbejdsmiljøkravene ikke kan overholdes på stationen, der har et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, har en utidssvarende indretning og i øvrigt har skimmelsvamp i garagerne. Desuden mangler der udenomsplads til mandskabets biler og til manøvrering af de store brandkøretøjer.

En ny brandstation vil give en besparelse på vedligeholdelseskontoen, men den vil også spare udgifter i forbindelse med øvelserne, fordi udendørs øvelser i dag ikke kan gennemføres på brandstationen.

Kommunens vurdering er, at en ny brandstation vil koste 8,4 mio. kr. Hertil kommer, at der skal købes en grund, som derefter skal byggemodnes, men til gengæld vil et salg af den nuværende station give en indtægt.

Som alternativ til en ny brandstation har Favrskov Brandvæsen undersøgt muligheden for at renovere den gamle brandstation. Det vil koste 4 mio. kr., men vil ikke løse problemerne med manglende udenomsplads. ”På sigt skønnes udgifterne ved en omfattende renovering af den nuværende station ikke at stå i et rimeligt forhold til at opnå langtidsholdbare brugs- og driftsmæssige forhold på brandstationen”, konstaterer brandvæsenet.

Hvis byrådet beslutter, at der skal bygges en ny brandstation, ventes den tidligst at kunne stå klar i 2014.

Annonce