Nye dækningsområder for beredskabscentre

Kommunalreformens nye streger på landkortet har også fået betydning for beredskabscentrenes dækningsområder. Alle Beredskabsstyrelsens operative centre, med undtagelse af Beredskabsstyrelsen Bornholm, vil opleve ændringerne, når de rykker ud til støtte for de kommunale beredskaber. Den overordnede prioritet i de nye dækningsområder har været køretiden, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Brigadechef Peter Wehler, der er chef for styrelsens operative beredskab, siger om ændringerne: “Vores absolut højeste prioritet har været køretiden, mens vi har tilstræbt at have respekt for strukturerne i de nye kommuner. Det har betydet, at vi i ganske få tilfælde har måttet trække grænser, der følger eksempelvis en vej frem for en kommunegrænse. Det der er vigtigt, er, at der er nogle præcise afgrænsninger, så der ikke opstår forvirring om, hvilket center der bedst og hurtigst dækker indsatsen”.

Kun tre kommuner er opdelt således, at de skal have dækning af to forskellige centre. Det drejer sig om Billund (BRSSJ og BRSMJ), Vejle (BRSSJ og BRSMJ) og Struer (BRSMJ og BRSNJ).

Annonce