Nyt it-system hos Falck blev 100 mio. kr. dyrere end ventet

Google Maps

Et nyt kundehåndteringssystem til Falcks assistanceforretning er blevet 100 mio. kr. dyrere end oprindeligt planlagt, og det er en del af forklaringen på, at Falck kom ud af 1. halvår 2017 med et stort driftsunderskud. Falck forventer også at tabe over en kvart milliard på tilgodehavender i USA, hvilket påvirker resultatet. Falck vil nu investere i profitabel vækst.

Falcks omsætning steg med 32 mio. kr. i første halvår 2017 til 8.058 mio. kr. Driftsresultatet endte på minus 51 mio. kr. mod et plus på 393 mio. kr. i første halvår 2016.

En femtedel af omsætningen på Falcks Emergency-forretningsområde kommer fra den amerikanske forretning, og Falck er dermed eksponeret for udviklingen i det amerikanske sundhedssystem. Markedet gennemgår store forandringer i disse år, og særligt det amerikanske betalermiljø er blevet mere udfordrende. Derfor har Falck nu analyseret virksomhedens tilgodehavender, og det har medført, at Falcks tilgodehavender er nedskrevet med 282 mio. kr.

Falck har også revurderet værdien af et nyt kundehåndteringssystem til Assistance-forretningsområdet, som er blevet 100 mio. kr. dyrere at udvikle end først antaget. Værdien er derfor nedskrevet med de 100 mio. kr.

Mange nye ambulancer – men vejhjælpen er udfordret

Ifølge Falck har det seneste halvår vist, at der er et stort vækstpotentiale i forretningsområderne Emergency, Healthcare og Global Assistance. Emergency blev således tildelt en ny kontrakt i Los Angeles County i juni måned med opstart 1. juli 2017. Kontrakten forøger antallet af ambulancer med 55 i Los Angeles, så der nu opereres 157 ambulancer i alt. I den nordiske Healthcare-forretning voksede især diagnostik og behandlinger med tilknytning til private sundhedsforsikringer samt forebyggende sundhedsprogrammer til virksomheder. Global Assistance voksede gennem nye kontrakter med virksomheder, som vil sikre, at deres medarbejdere og kunder får den nødvendige hjælp ved sygdom opstået i udlandet.

Indenfor forretningsområderne Assistance og Safety Service arbejdes der dog fortsat med en omstilling til de fremadrettede markedsvilkår. Assistance-forretningen er påvirket af ændringerne på bilmarkedet mod færre private vejhjælpsabonnementer, en stigende andel af delebiler og vejhjælpsordninger fra bilfabrikanterne. Samtidig påvirker det fortsat lave aktivitetsniveau i olie- og gasindustrien på off-shore-markedet behovet for træning inden for Safety Services.

Koncernchef: Ikke tilfredsstillende

”Resultatet for første halvår 2017 er ikke tilfredsstillende. Vi skal øge vores profitabilitet markant ogsikre en stabil omsætningsvækst fremadrettet. Vi er i gang med systematisk at gennemgå forretningen og forventer at afslutte analyserne og strategiarbejdet i efteråret 2017”, siger Falcks nye koncernchef, Jakob Riis – og tilføjer:

”Jeg har benyttet min første tid i Falck til at komme rundt og besøge vores forretningsområder og til at lære forretningen rigtig godt at kende. Falck er en virksomhed med unikke styrker, dedikerede medarbejdere og et fantastisk vækstpotentiale. Men vi har en forretningsmæssig kompleksitet, som vi skal have forenklet og effektiviseret over de næste 12-18 måneder. Det er afgørende, at vi får sikret et godt fundament for en sund og driftssikker forretning, så vi kan investere i den innovation og de nye teknologier, som bliver grundlaget for en profitabel vækst i fremtiden.”

For hele 2017 forventer Falck en omsætning på niveau med 2016 og et positivt driftsresultat. I 2016 var driftsresultatet 792 mio. kr.

Annonce