Ønsker offentlig høring om det danske beredskab i tilfælde af krig

Ifølge Danske Beredskaber har Danmark ikke et tilstrækkeligt beredskab, hvis en krig eller større krigslignende hændelse rammer os. Organisationen vurderer således, at kapacitet og ressourcer til en indsats ved krig for længst er sparet væk hos beredskabet. Derfor foreslår Danske Beredskaber nu, at der afholdes en høring for Folketingets Forsvarsudvalg om beredskabets opgaver med civilbeskyttelse.

I kølvandet på den svenske regerings klare udmelding til befolkningen om, at man i Sverige bør være forberedt på krig eller krise – også som enkeltperson og familie – er der også startet en debat om det danske beredskab.

Interesseorganisationen Danske Beredskaber har i den forbindelse peget på, at vi i Danmark ikke har et tilstrækkelig civilt beredskab, hvis en krig eller større krigslignende hændelse rammer os. Danske Beredskaber understreger, at de står inde for denne faglige vurdering, og organisationen anfører, at kapacitet og ressourcer til en indsats ved krig eller krigslignende hændelser for længst er sparet væk hos beredskabet.

Kan ikke løse lovbestemte opgaver

”Det er naturligvis en politisk prioritering, hvad beredskabet skal kunne. Hvilke scenarier og hvilke opgaver, man skal være parat til. Men som det er aktuelt, så er det danske redningsberedskab ikke i stand til at varetage sin lovbestemte opgave, jf. beredskabsloven, i tilfælde af krig eller krigslignende tilstande”, skriver Danske Beredskaber i en henvendelse til Folketingets Forsvarsudvalg.

”Danske Beredskaber ønsker naturligvis, at en fremtidig justering af beredskabets kapacitet til civilbeskyttelse skal ske på et fagligt velfunderet og underbygget grundlag. Danske Beredskaber skal derfor foreslå, at der afholdes en høring for Folketingets Forsvarsudvalg om beredskabets nuværende opgaver med civilbeskyttelse, samt evne til at udføre disse. Subsidiært deltager vi gerne i et foretræde for udvalget om emnet. Vi forestiller os en høring med indlæg fra relevante videnspersoner, ligesom Danske Beredskaber gerne dokumenterer sit eget faglige synspunkt”, skriver organisationen videre.

Annonce