Østjyllands Brandvæsen klar med endnu en spareplan

Sidste år gennemførte Østjyllands Brandvæsen en reorganisering, hvor brandvæsenets organisation blev ændret og flere ledelseslag blev fjernet. Men der er fortsat ubalance i økonomien, hvis de fremtidige udfordringer skal kunne håndteres. Derfor er brandvæsenet nu klar med en ny spareplan, som skal give effektiviseringer på 2,45 mio. kr.

Det er ifølge Østjyllands Brandvæsen nødvendigt at anvise besparelser på driften, hvis brandvæsenet skal have en fremtidssikret økonomi, så man kan leve op til det politisk fastsatte serviceniveau. Samtidig skal der skabes et økonomisk råderum, så brandvæsenet kan håndtere væksten i store arrangementer, vækst i antal og kompleksitet af store byggeprojekter i ejerkommunerne, drift af nye brandstationer og drift af et nyt øvelsesanlæg.

I alt vurderer beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, at der skal findes effektiviseringer for 2,45 mio. kr., og nu er beredskabsdirektøren klar med en spareplan, som omfatter seks punkter.

Lukker kantine og reducerer udviklingsafdeling

På brandvæsenets uddannelsescenter – Kirstinesminde – bliver den underskudsgivende kantine lukket, og der indgås en fratrædelsesaftale med kantinelederen.

I udviklingsafdelingen genbesætter man ikke to ledige stillinger, og deres opgaver overtages primært af beredskabsdirektøren selv. Også en stilling som teamleder for drift og frivillige nedlægges, hvorefter beredskabsdirektøren overtager personaleansvaret. Opgavekoordinationen i afdelingen placeres hos to koordinatorer, hvor den ene primært tager sig af værksteder, køretøjer og logistikkørsel, mens den anden tager sig af bygningsvedligehold, indkøb, kemi og eksternt salg.

Automatisering sparer stillinger

I brandvæsenets operationscenter ændres der på funktionerne, så en ny teknisk koordinator skal sammenkoble den operative it, opsætningen af ny vagtcentralsoftware, operativ support samt radio- og udkaldssystemer.

I sekretariatet nedlægges receptionen og erstattes af en ubemandet reception, hvor medarbejderne selv henter deres gæster ved indgangen, ligesom der indføres en automatisk telefonsluse med funktionsvalg. Det sparer en halv stilling, mens yderligere en halv stilling spares ved at digitalisere og automatisere kursusadministrationen, herunder ved at instruktørerne selv skal udstede kursusbeviser.

Sidste punkt i spareplanen omfatter beredskabsafdelingen, hvor brandvæsenets bestyrelse i 2019 godkendte en effektivisering af de objekter, hvor Østjyllands Brandvæsen skal foretage brandsyn. Effektiviseringen har medført nedlæggelse af ca. 1.000 brandsynsobjekter, hvilket medfører, at der skal udføres knap 300 færre brandsyn om året. Dermed kan der nedlægges en stilling blandt brandvæsnets forebyggende medarbejdere.

Annonce