Opgiver plan om at lade brandvæsens administration flytte ind på brandstation

Arkivfoto: Brandstationen i Hørsholm

Nordsjællands Brandvæsens administration og vagtcentral bliver boende i lokaler i Kokkedal Industripark. Brandvæsenet havde ellers planer om at flytte aktiviteterne til brandstationen i Hørsholm, men nye beregninger viser, at en flytning vil koste 21 mio. kr. Estimatet var ellers en pris på 6 mio. kr. I stedet vil brandvæsenet søge at afhjælpe indeklimaproblemer i Kokkedal.

I dag lejer Nordsjællands Brandvæsens administration og vagtcentral sig ind på adressen Kokkedal Industripark 14. Her er bindingsperioden for lejeaftalen imidlertid ved at udløbe, så brandvæsenet har undersøgt alternative muligheder.

Siden sidste år har Nordsjællands Brandvæsen undersøgt muligheden for at ombygge brandstationen i Hørsholm, så administration og vagtcentral kan flytte ind dér. Der er tale om lokaler, der hidtil har været anvendt til hjælpemiddeldepot, og vurderingen fra Hørsholm Kommune var, at en ombygning ville koste 6 mio. kr.

Behov for stor om- og tilbygning

I praksis har viste det sig dog, at det ville være svært at få tilstrækkeligt med dagslys til kontorarbejdspladser i hjælpemiddeldepotets gamle lokaler. Derfor blev planen ændret, så lokalerne i stedet kunne anvendes til at imødekomme forventede fremtidige arbejdsmiljøkrav om opdeling i rene og urene zoner for brandfolkene. Administrationen skulle i stedet placeres i en ny 1. sal på en del af bygningen.

Dermed blev regnestykket også ændret væsentligt. En flytning vurderes nu at ville koste 13 mio. kr. for administrationen. Hertil kommer 5 mio. kr. til ombygning af selve brandstationen og 3,3 mio. kr. til etablering af nye parkeringspladser til indsatslederkøretøjer og administrationens køretøjer. I alt godt 21 mio. kr.

Vil i stedet forbedre indeklima

På den baggrund er flytteplanerne nu skrinlagt. I stedet vil Nordsjællands Brandvæsen blive i Kokkedal Industripark, men der skal iværksættes forskellige tiltag for at forbedre indeklimaet.

Der skal således opsættes udvendig solfilm, som forventes at reducere solvarmen med ca. 60 pct. Dertil kommer etablering af airmaster til bedre udnyttelse af klimaanlægget i vagtcentralen samt etablering af ventiler i udvalgte lokaler for at opnå en større afkøling af bygningen i de kølige timer af døgnet.

Det ventes at kunne ske uden en huslejestigning, hvis brandvæsenet accepterer, at lejekontrakten gøres uopsigelig frem til 2023.

Annonce