Organisationer stifter Den Danske Redningsberedskabspris

En række aktører og organisationer indenfor det danske beredskab stifter nu i fællesskab Den Danske Redningsberedskabspris. Prisen skal en gang om året uddeles til den eller de personer indenfor beredskabet, som har gjort sig mest fortjent til hæderen. Stifterne af Den Danske Redningsberedskabspris repræsenterer alle beredskabets faggrupper, og ved uddelingen af prisen vil der ikke blive taget hensyn til modtagernes tilhørsforhold – både fastansatte, deltidsansatte og frivillige kan modtage prisen.

Den endelig beslutning om at stifte prisen blev truffet på et møde den 22. november 2006.  De involverede aktører og organisationer er Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk, Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Falck Danmark A/S, Fag og Arbejde (FOA), Fagligt Fælles Forbund (3F) og Beredskabsforbundet.

Prisen vil blive uddelt årligt af forsvarsministeren i april måned, første gang i april 2007. Beslutningen om, hvem der skal tildeles prisen, træffes af en komité bestående af repræsentanter for de stiftende organisationer. Med prisen følger 75.000 kr., som bliver tilvejebragt via sponsorer af materiel og serviceydelser til det danske redningsberedskab.

Annonce