På vej mod seks nye beredskaber i Region Midtjylland

Kommunerne i Region Midtjylland er ved at finde sammen i seks nye beredskabsenheder. Endnu mangler nogle kommuner dog at få afklaret deres fremtidige tilhørsforhold til beredskabsenhederne, ligesom der endnu ikke er en afklaring af, om der skal etableres en samlet vagtcentral. Som i Region Sjælland der dog overvejelser om en fælles vagtcentral med regionen.

Spørgsmålet om den kommende struktur på vagtcentralsområdet skal afklares af en arbejdsgruppe, der planlægges nedsat i samarbejde med Region Midtjylland – med henblik på at vurdere, om regionens AMK-vagtcentral skal lægges sammen med kommunernes vagtcentraler.

De planlagte beredskabsenheder i Region Midtjylland er:

Randers, Syddjurs, Norddjurs og evt. Favrskov og Mariagerfjord kommuner

Her er Randers, Syddjurs og Norddjurs enige om at sammenlægges deres beredskaber, mens Favrskov og Mariagerfjord stadig overvejer. I første omgang er en fælles projektgruppe ved at analysere de eksisterende beredskaber og beskrive områder, hvor der er effektiviseringspotentiale eller kan opnås synergieffekter. Det skal resultere i et oplæg, som præsenteres for de fem kommuners borgmestre den 21. november 2014.

Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner

De fire kommuner er åbne over for en udvidelse af samarbejdet med yderligere kommuner, men i Aarhus og Skanderborg er der en vis skepsis over for planerne om en fælles vagtcentral. I Aarhus er der således i dag en velfungerende vagtcentral, som giver økonomisk overskud til beredskabet og billigere vagtordninger til andre kommunale enheder. Samtidig er der i dag et meget tæt fagligt samarbejde mellem indsatsledelse og vagtcentral, som er særligt vigtig i Aarhus Kommune på grund af de tunge opgaver og risikoobjekter i kommunen. I Skanderborg er man optaget af at sikre en nær faglig sammenhæng mellem vagtcentral og beredskab.

Horsens og Hedensted kommuner

De to kommuner planlægger et fælles beredskab, og i den forbindelse ønsker man at opretholde en lokal vagtcentral.

Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner

De tre kommuner er enige om et fælles beredskab, men der er ikke nogen afklaring af, om man ønsker en fælles vagtcentral.

Viborg og Silkeborg kommuner

Her ventes en principbeslutning om sammenlægning i november. Favrskov og Ikast-Brande er også inviteret med i dette beredskab.

Skive, Lemvig, Holstebro og Struer kommuner

Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om sammenlægningen, men der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med de konkrete udfordringer og pege på løsninger. Gruppen består af de fire tekniske direktører og de fire beredskabschefer. Kommunernes holdning er, at der skal etableres en fælles vagtcentral.

Annonce