Strid om vederlag til formand for nyt beredskab

Google Maps
Brandstationen i Vejle

Skal den politisk valgte formand for Trekantsområdets Brandvæsen have et vederlag på 100.000 kr. eller ej? Det blev det centrale tema, da Vejle Kommune skulle behandle spørgsmålet om etablering af det nye beredskab. Et forslag om at fjerne vederlaget blev dog nedstemt, men det nye beredskab skal i gang med at finde besparelser på 13 mio. kr.

Trekantsområdets Brandvæsen kommer til at bestå af beredskaberne i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner. Det nye beredskab får et samlet årsbudget på 66 mio. kr., men det indebærer, at der skal findes besparelser på ikke mindre end 13 mio. kr. om året.

Aftalen mellem kommunerne er, at betalingen fra 2019 skal svare til udgifterne for 2016 for den kommune, der havde det laveste udgiftsniveau pr. indbygger. Det favoriserer især Fredericia Kommune, som i dag har det dyreste beredskab målt pr. indbygger, og som dermed står til at få den suverænt størst besparelse ved den kommende effektivisering. Fredericia kommer således til at spare 6,1 mio. kr. om året, mens Vejle, der samlet set har væsentligt højere udgifter til beredskabet, er billigst pr. indbygger og dermed ikke får nogen besparelser ved den kommende sammenlægning. Kolding, der samlet har de næsthøjeste beredskabsudgifter, vil fra 2019 kunne spare 2,8 mio. kr. om året.

Debat om formandens vederlag

I Vejle Kommune kom den politiske debat imidlertid ikke til at handle om besparelserne. Her fokuserede SF, Enhedslisten og Liberal Alliance i stedet på, at den politisk valgte formand for Trekantsområdets Brandvæsen ifølge beredskabets vedtægter skal have et ekstra vederlag på 100.000 kr., mens næstformanden skal have 50.000 kr.

Dette vederlag ønskede de tre partier at få fjernet, men det kunne der ikke samles flertal for – kun fem af de 26 byrådsmedlemmer støttede ændringsforslaget.

Ledelse skal overveje udbud

Den fysiske placering af den overordnede ledelse og administration i Trekantsområdets Brandvæsen bliver i Vejle Kommune, mens den fysiske placering af vagtcentral med tilhørende operative funktioner bliver i Fredericia Kommune. Der skal indgås en administrationsaftale med Vejle Kommune om økonomi, jura, IT, forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske funktioner.

Beredskabscenter Gudsø indskydes i det nye selskab.

Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative beredskab overlades til det nye selskabs ledelse at beslutte, herunder at overveje, om opgaven bedst varetages af selskabet selv, eller om opgaven vil kunne være egnet til at blive udbudt.

Annonce