Påsatte brande blev dyre for Nordsjællands Brandvæsen

Sidste år havde Nordsjællands Brandvæsen 744 udrykninger mod 671 i 2010, og en del af forklaringen på den store stigning er, at der i 2011 har været mange påsatte brande. De 73 ekstra udrykninger har været dyre for det fælleskommunale brandvæsen, som brugte 418.000 kr. mere end ventet på udkaldsbetaling til brandfolkene. Derfor betegner brandvæsenet også årets underskud på 133.000 kr. som tilfredsstillende.

Nordsjællands Brandvæsen er Helsingør og Fredensborg kommuners fælles brandvæsen, der udover brandslukning også varetager en række serviceopgaver for de to kommuner og eksterne kunder.

Serviceopgaver gav omsætning på 5,6 mio. kr.

Serviceopgaverne omfatter blandt andet støttepunktsberedskab, brandskole, telefonomstilling for Helsingør Kommune samt en servicevagt til løft af borgere i eget hjem og udrykning til tyverialarmer.

Brandskolen har i 2011 haft 2.255 kursister fordelt på 175 kurser, mens servicevagten i 558 tilfælde assisterede hjemmeplejen med forflytninger og rykkede ud til 1.265 tyverialarmer. I alt tegnede serviceopgaverne sig i 2011 for en omsætning på 5,6 mio. kr. og et overskud på 0,4 mio. kr. I år har brandvæsenet desuden overtaget driften af de to kommuners hjælpemiddelcentraler, som samles på brandstationen i Fredensborg og får ni medarbejdere.

I det operative beredskab steg antallet af udrykninger med 73 til 744, blandt andet på grund af mange påsatte brande. Der bliver set med stort alvor på den udvikling, og brandvæsenet, politiet, SSPK og lokale foreninger arbejder nu tæt sammen for at nedbringe antallet af påsatte brande. I 2011 gav det stigende antal udrykninger en ekstraudgift på 418.000 kr., og dermed blev budgettet på 23,6 mio. kr. overskredet med 133.000 kr. Brandvæsenet betegner resultatet som tilfredsstillende, når det øgede antal udrykninger tages i betragtning.

Ny ungdomsbrandkorps

I øvrigt udvidede Nordsjællands Brandvæsen i 2011 med en ny afdeling, Nordsjællands Ungdomsbrandkorps, som den 1. november 2011 havde sin første øvelsesaften på brandstationen i Fredensborg.

Efter en udfordrende opstart er der nu 11 engagerede unge – syv drenge og fire piger – som mødes hver tirsdag på brandskolen. Til at gennemføre uddannelsen er der tilknyttet ni frivillige og tre brandfolk som undervisere samt tre medarbejdere fra Ungecenteret til pædagogisk støtte.

Ungdomsbrandkorpset har i 2011 fået tildelt 30.000 kr. fra Fredensborg Kommunes integrationspulje, men brandkorpset mangler yderligere midler for at nå de ønskede mål for de unge. Da der endnu ikke har været positive tilbagemeldinger på de ansøgninger, som er fremsendt til forskellige fonde og puljer, skal der derfor nu søges efter sponsorer til anskaffelse af udstyr og sikkerhedsbeklædning til de unge.

Annonce