Thisted Brandvæsen får ungdomsbrandvæsen og drejestige

Thisted Brandvæsen ser i den kommende tid ud til at kunne udvide med både et ungdomsbrandvæsen og en ny drejestige til 4,2 mio. kr. Ungdomsbrandvæsenet planlægges etableret allerede i år, mens drejestigen formentlig først leveres i 2016 som led i et større udbud, der vil omfatte seks-syv drejestiger til brandvæsener i hele landet.

Det er Thisteds borgmester, som har taget initiativ til oprettelsen af et ungdomsbrandvæsen hos Thisted Brandvæsen. Siden da har brandvæsenet arbejdet med planlægningen af, hvilke unge, der skal kunne deltage i ungdomsbrandvæsenet, og man har påbegyndt udarbejdelsen af et samlet koncept samt lektionsplaner.

Etableringsomkostningerne for ungdomsbrandvæsenet ventes at blive på omkring 60.000 kr., der finansieres af et mindreforbrug, som brandvæsenet har haft i 2011.

Udover ungdomsbrandvæsenet er der også en anden nyskabelse på vej til Thisted Brandvæsen. I hvert fald ønsker brandvæsenet at skifte en efterløbsstige fra 1965 ud med en drejestige til 4,2 mio. kr. Behovet for en udskiftning af den aldrende efterløbsstige er beskrevet i den risikobaseret dimensionering for Thisted Kommune, og brandvæsenet betoner, at efterløbsstigen er meget utidssvarende og meget svær at anvende i en indsatssituation.

Thisted Brandvæsen har været i dialog med Beredskabscenter Aalborg, som i øjeblikket er ved at forberede et fælles udbud af drejestiger, hvor brandvæsener fra hele landet vil gå sammen om at indkøbe i alt seks-syv drejestiger, som skal leveres i perioden 2013-2018. Hvis Thisted Brandvæsen deltager i udbuddet, er forventningen, at der vil kunne spares 12-15 % på indkøbsprisen. Dermed bliver prisen på ca. 4,2 mio. kr., svarende til en årlig leasingudgift på ca. 275.000 kr.

En ny drejestige vil skulle leveres i 2016/2017, og brandvæsenets forventning er, at både leasingudgiften og driftsudgifterne kan finansieres af brandvæsenet selv. Det skal ske ved en forøgelse af brandvæsenets indtægter samt ved at brandvæsenet får overflytningsret på budgettet, således at et eventuelt overskud kan opspares til investeringer i større materiel og køretøjer.

Thisted Kommunes økonomiudvalg skal i eftermiddag tage stilling til de to nyskabelser i Thisted Brandvæsen.

Annonce