Planer om fælles Falck- og brandstation i Thisted

Google Maps
Falck-stationen i Thisted

Falck-stationen på Vegendalvej i Thisted har efterhånden en alder, hvor den trænger til en mere tidssvarende afløser, og hos en af de nærmeste naboer, Thisted Brandvæsen, er den nuværende brandstation også ved at være over sine bedste dage. Det har fået Falck og brandvæsen til at overveje muligheden at af indgå i et fremtidigt bofællesskab til fælles bedste i form af en ny og tidssvarende bygning, der kan huse begge funktioner.

“Den model kendes allerede andre steder. Blandt andet i Herning bor Falck og det kommunale brandvæsen i samme bygning, og bofællesskabet her fungerer rigtig godt”, siger stationsleder Helle Dam, Falck i Thisted, til Nordjyske Stiftstidende. Hun forklarer, at planerne om et tidssvarende bofællesskab i Thisted i øjeblikket er i en meget spæd opstartsfase, men at der er vilje til at gå videre med at undersøge mulighederne for på sigt at realisere planerne om at bygge en fælles brand- og Falck-station. “Hos Falck er vi med på ideen”, siger Helle Dam på grundlag af, at Falck Danmark A/S har udarbejdet en hensigtserklæring om at starte processen om en ny, fælles station i Thisted.

Beredskabschef Søren Funder Larsen har for nylig orienteret kommunens beredskabskommission om projektet. Her fik han opbakning til at arbejde videre med at beskrive et forprojekt for en ny brand- og Falck-station. Projektet skal foruden at beskrive stationens placering også rumme arealønsker, budgetoverslag samt et forslag til, hvordan finansieringen af en fælles station skal ske. “Når økonomiudvalget tirsdag i næste uge har set på sagen, er jeg noget klogere på, hvor vi står. Men lige nu skal udvalget egentlig blot sige ”ja” til at der arbejdes videre med at beskrive projektet”, fortæller Søren Funder til Nordjyske Stiftstidende. Forprojektet skal være klar senest med udgangen af 2007.

Thisted Brandvæsen bor i bygninger, som er opført af tyskerne under besættelsen, og brandfolkene har brug for mere tidssvarende lokaler, blandt andet til undervisningsbrug. Beredskabschefen peger på, at en række faciliteter i en fælles bygning kan bruges af både brand- og Falck-folk. Desuden vil en nyopført fælles brand- og Falckstation få en mere hensigtsmæssig beliggenhed i forhold til udrykningskøretøjernes tilkørselsmuligheder til de større veje ud af Thisted by.

Annonce