Google Maps
Brandvæsen

Brandvæsen og Falck arbejder videre på projekt om fælles station – uden politiet

Brandvæsen, Falck og politi i Thisted bliver alligevel ikke samlet på en fælles beredskabsstation. I stedet arbejder Nordjyllands Beredskab og Falck videre på et projekt, hvor de to organisationer etablerer en fælles station på en større ejendom, som Thisted Kommune ejer. Stationen skal i så fald erstatte de ældre bygninger, som i dag anvendes til brand- og ambulancestationer.

Brandvæsen

Falck er dyrest men bevarer formentlig brandslukningen

Det kommunale Thisted Brandvæsen kan ifølge et kontrolbud, som brandvæsenet har udarbejdet, drive brandstationerne i Hurup, Hanstholm og Frøstrup ca. 133.000 kr. billigere pr. år end Falck. Ikke desto mindre ser det ud til, at Falck efter et netop gennemført udbud får en 10-årig kontrakt på brandslukningen i en del af Thisted Kommune.

Google Maps
Brandvæsen

Vil samle brandvæsen, Falck og politi under samme tag

Etableringen af en fælles station for både brandvæsen, Falck og politi i Thisted rykker nærmere, og nu er kommunen klar til at udarbejde et egentligt byggeprogram. Ønsket er at få etableret en moderne beredskabsstation til erstatning for brand- og Falck-stationerne, som er af ældre dato, og politistationen, som godt nok er nyere, men som efter politireformen er alt for stor. Der er endnu ikke konkrete forslag til placeringen af stationen, men en mulighed er at overtage politistationen.

Google Maps
Brandvæsen

Planer om fælles Falck- og brandstation i Thisted

Falck-stationen på Vegendalvej i Thisted har efterhånden en alder, hvor den trænger til en mere tidssvarende afløser, og hos en af de nærmeste naboer, Thisted Brandvæsen, er den nuværende brandstation også ved at være over sine bedste dage. Det har fået Falck og brandvæsen til at overveje muligheden at af indgå i et fremtidigt bofællesskab til fælles bedste i form af en ny og tidssvarende bygning, der kan huse begge funktioner.