Brandvæsen og Falck arbejder videre på projekt om fælles station – uden politiet

Google Maps
Falck-stationen i Thisted

Brandvæsen, Falck og politi i Thisted bliver alligevel ikke samlet på en fælles beredskabsstation. I stedet arbejder Nordjyllands Beredskab og Falck videre på et projekt, hvor de to organisationer etablerer en fælles station på en større ejendom, som Thisted Kommune ejer. Stationen skal i så fald erstatte de ældre bygninger, som i dag anvendes til brand- og ambulancestationer.

Overvejelserne om at samle beredskabet i Thisted på én adresse startede allerede i 2007, men blev i første omgang sat i bero, da Region Nordjylland sendte ambulancekørslen i udbud. De seneste år har Thisted Kommune, Falck og Midt- og Vestjyllands Politi dog arbejdet videre på et fælles projekt.

Nu er Midt- og Vestjyllands Politi imidlertid ude af projektet, og politiet bliver boende på den nuværende politistation på Kronborgvej, selv om bygningerne efter politireformen er for store til politiets behov.

I mellemtiden er ansvaret for brandslukningen overgået til det fælleskommunale Nordjyllands Beredskab, og det har også ændret projektet. Juristerne i Thisted Kommune vurderer nemlig, at det vil være i strid med reglerne, hvis kommunen – som hidtil planlagt – opfører en helt ny beredskabsstation og udlejer den til Nordjyllands Beredskab og Falck. I stedet vil man nu lade beredskabet og Falck leje sig ind i en eksisterende bygning, som Thisted Kommune ejer.

Valget er faldet på ejendommen Præstejorden 3 i Thisted, hvor der er et bebygget areal på godt 3.300 m2. Ejendommen bliver ledig fra 2018, hvor den nuværende private lejer flytter. Planen er, at ejendommens areal derefter skal fordeles ligeligt mellem Falck, Nordjyllands Beredskab og Thisted Kommune med hver ¼, mens den sidste ¼ skal være fællesarealer for de tre lejere.

I første omgang har Thisted Kommune bevilget 750.000 kr. til undersøgelser og forprojektering.

Annonce