Ny redningsbåd til Beredskabsstyrelsen i udbud

Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge har sendt en ny beredskabs- og redningsbåd med tilhørende trailer i udbud. Hovedopgaven for redningsbåden vil være assistance ved de lokale brandvæseners indsatser i søer, moser, åer og vandløb samt at indgå i det kystnære SAR-beredskab. Desuden skal båden kunne medvirke ved bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening i de kystnære dele af søterritoriet samt medvirke ved politiets bjærgningsopgaver.

Beredskabsstyrelsen vil endvidere anvende redningsbåden til at assistere øvrige myndigheder, herunder politiet, som har myndighedsansvar på havet. Båden forventes primært indsat inden for Beredskabsstyrelsen Bornholms dækningsområde, men ved planlagte opgaver eller større hændelser uden for dækningsområdet, vil den kunne assistere på landsplan.

Den skønnede pris for redningsbåden er 800.000 kr., og Beredskabsstyrelsen ønsker en moderne og tidssvarende båd med stor sikkerhed for mandskabet – også i forbindelse med sejlads i hårdt vejr. Båden skal have to påhængsmotorer, der kan give båden en topfart på ca. 35 knob. Båden skal have en synkefri konstruktion med kraftige fenderlister på begge sider i kombination med sikkerhedsliner.

Der er tilbudsfrist den 26. august 2013, og udbudsmaterialet kan ses her.

Annonce