Samarbejde mellem beredskaber styrker erfaringsopsamlingen

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

For at dele erfaringer og ny viden, har Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab indledt et tættere samarbejde. Det første produkt af det nye samarbejde er en beskrivelse af brug af skum til brandslukning. Fremadrettet forventer de to beredskaber, at der kommer yderligere erfaringsopsamlinger indenfor andre faglige områder.

De tekniske og taktiske muligheder indenfor brandslukning, og særligt indenfor brandslukning med skum, har igennem de seneste år udviklet sig meget. Beredskab Øst har som det første beredskab i Danmark indkøbt og anvendt CAFS til brandslukning, og Hovedstadens Beredskab har netop igangsat indkøb af 14 nye slukningskøretøjer med samme mulighed samt indkøb af yderligere specialmateriel til slukning af større væskebrande.

For at sikre udvikling og kvalitet i opgaveløsningen har Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab imidlertid haft behov for at tilpasse en række kendte slukningsprincipper. Det arbejde har nu resulteret i et erfaringsopsamlingsdokument, som stilles til rådighed for alle, der måtte have interesse indenfor emnet.

Styrker beslutningstagernes muligheder

Den første erfaringsopsamling omhandler miljørigtigt valg af skumvæske og slukningsmetode, hvorefter den næste erfaringsopsamling kommer til at omhandle teknik og taktik ved brandslukning med skum.

Den nye beskrivelse vil i Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst styrke beslutningstagernes muligheder for – på et velunderbygget fagligt og teoretisk grundlag – at anskaffe og anvende skum til brandslukning. Den vil endvidere danne grundlag for beslutninger ved operative indsatser, hvor brandslukning med skum kan være en mulighed.

Annonce