Lavt antal dødsfald ved brande – for andet år i træk

Antallet af dødsbrande og omkomne ved brand lå i 2012 på samme lave niveau som året før, og ikke siden 1990 har så få mistet livet ved brande som i 2011 og 2012. Det viser en ny opgørelse fra Beredskabsstyrelsen. I 2012 mistede 66 mennesker livet ved i alt 65 brande, og året før døde 64 ved i alt 60 brande.

Samtidig med at antallet af dødsbrande er forblevet lavt, viser tallene for 2012 også, at der var færre dødsbrande, hvor rygning formodes at have været årsagen, nemlig 25 i 2012 mod 29 i 2011. Det skal ses i forhold til, at 2011 i forvejen lå på et lavt niveau i forhold til tidligere år med hensyn til dødsbrande med rygning som årsag.

Beredskabsstyrelsen vurderer, at den positive udvikling i 2011 og 2012 kan skyldes røgalarmkampagner samt indførelsen af selvslukkende cigaretter. Styrelsen udelukker dog ikke, at der kan være tale om rene tilfældigheder.

”Vi er naturligvis glade for udviklingen. Kampagner og indførelsen af selvslukkende cigaretter kan have en positiv effekt, men før vi kan være mere sikre på det, må vi have flere års data at bygge på”, siger specialkonsulent Steen Hjere Nonnemann fra Beredskabsstyrelsen.

Med hensyn til de steder, hvor dødsbrandene opstår, er der ikke den store afvigelse i forhold til de tidligere år. Af de i alt 65 brande var 58 således boligbrande. Heraf var 23 lejlighedsbrande, 18 villabrande og 10 brande på plejehjem eller i beskyttede boliger. I 2011 fandt 55 ud af i alt 60 dødsbrande sted i boliger.

Annonce