Efter selvmord med giftig gas: Frygter flere tilfælde

Onsdag aften begik en 46-årig mand selvmord i Frøslev ved hjælp af blandt andet hydrogensulfid, der er en meget giftig gas. Manden blandede tilsyneladende flere kemikalier i sin bil, og en forbipasserende, der fandt manden, måtte bringes til sygehuset, ligesom også to politifolk måtte indlægges efter at have indåndet giftige dampe. I udlandet er der flere eksempler på, at hydrogensulfid er anvendt ved selvmord, og Beredskabsstyrelsen frygter, at man nu vil opleve flere selvmord ved hjælp af hydrogensulfid i Danmark – og det stiller beredskabet over for nogle særlige udfordringer.

Den 46-årige mand fra Padborg havde skrevet et afskedsbrev på Facebook, inden kan kørte til et skovområde ved Frøslev. Her blandede han flere kemikalier i en spand, og onsdag aften blev han fundet af en tilfældigt forbipasserende. Den forbipasserende indåndede imidlertid giftige dampe og fik forgiftningssymptomer, hvorefter han blev indlagt på sygehuset i Flensburg. Inden han kunne komme ind på sygehuset, måtte han afklædes og vaskes, men han er nu uden for livsfare. Også to betjente måtte en tur på sygehuset, ligesom ambulancefolkene oplevede åndedrætsbesvær.

Angiveligt havde den 46-årige søgt at advare redningsmandskabet ved at sætte en seddel på bilen, hvor han oplyste om, hvilke kemikalier, som han havde anvendt. Politiet mener, at kemikalierne har været dræbende på få sekunder, men de giftige dampe medførte, at manden først kunne hentes ud af bilen over seks timer efter det første alarmopkald.

Flere udenlandske eksempler på selvmord med hydrogensulfid

Ifølge Beredskabsstyrelsen er der i udlandet – særligt i USA og Japan – flere eksempler på, at hydrogensulfid har været benyttet i forbindelse med selvmord, og efter selvmordet i Frøslev frygter styrelsen, at man i Danmark vil opleve flere selvmord, hvor den meget giftige gas anvendes. Det stiller beredskabet over for nogle helt særlige problemer, og det har fået Beredskabsstyrelsen til at udsende et særlig faktaark om hydrogensulfid.

Beredskabsstyrelsens Kemiske Beredskab oplyser, at Hydrogensulfid er en farveløs gas, der i lave koncentrationer har en lugt af rådne æg. Hydrogensulfid er både en meget giftig, meget brandfarlig og miljøfarlig gas. Hydrogensulfid kan danne eksplosive blandinger med luft, og gassen omdannes ved brand til giftigt og ætsende svovldioxid. Normalt kan hydrogensulfid lugtes, inden man får symptomer, men ved højere koncentrationer bedøves lugtesansen, så hydrogensulfid ikke kan lugtes. Symptomer ved indånding er hovedpine, kvalme, hoste, svimmelhed og opkastning samt blålig misfarvning af hud og slimhinder. Ved højere koncentrationer er der hoste, åndedrætsbesvær og smerte i luftveje, efterfulgt af krampe og bevidstløshed.

Styrelsen understreger, at selvmord ved brug af hydrogensulfid skal håndteres som et uheld med farlige kemiske stoffer – og at eventuelle advarsler på vinduer og døre skal tages alvorligt. Det er nødvendigt for redningsmandskabet at bruge personligt beskyttelsesudstyr ved åbning af eksempelvis en bil og ved håndtering af personer. Som minimum skal der bruges fuld åndedrætsbeskyttelse, men ved direkte kontakt med de anvendte kemikalier, skal man iklædes kemikalieindsatsdragt.

Opfordring: Vær opmærksom på spredning til naboer

Er selvmordet sket i en beboelsesejendom, skal man være opmærksom på personer i tilstødende rum og lejligheder, specielt i forbindelse med udluftningen. ”Vær også opmærksom på spredning af gassen via ventilationsanlæg. Evakuering kan blive nødvendig”, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, der også henviser til det kemiske beredskabs indsatskort for hydrogensulfid.

Beredskabsstyrelsens Kemiske Beredskab og HazMat-beredskabet fra det lokale beredskabscenter kan assistere med rådgivning og måleudstyr, hvis der er mistanke om, at der er anvendt hydrogensulfid i forbindelse med et selvmord. HazMat-beredskabet fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland var således indsat i forbindelse med hændelsen i Frøslev.

Annonce