Tre dræbt og to livsfarligt kvæstet i fyrværkeriulykker

De foreløbige tal tyder på, at antallet af brandudrykninger i nytårsdøgnet har ligget under gennemsnittet. Imidlertid har der været usædvanligt mange alvorlige personskader som følge af fyrværkeriulykker: Tre personer er blevet dræbt og to livsfarligt kvæstet i to ulykker med krysantemumbomber i Mariager-området.

De alvorlige fyrværkeriulykker skete i Assens og Skjellerup ved Mariager, hvor henholdsvis én og to personer omkom. I begge tilfælde er der ifølge de foreløbige oplysninger tale om ulykker, der er indtruffet i forbindelse med affyring af ulovlige krysantemumbomber. Ved ulykken i Assens omkom en 37-årig familiefar kort før midnat, mens ulykken i Skjellerup skete kort efter midnat og kostede en 24-årig og en 25-årig livet, mens to andre fik livstruende kvæstelser og er fløjet til Rigshospitalets Traumecenter, hvor de torsdag morgen fortsat er i livsfare. EOD blev tilkaldt, da der i forbindelse med ulykken i Assens blev fundet en ueksploderet krysantemumbombe.

Om ulykken ved Assens oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi følgende:

“Alarmcentralen modtog den 31. december kl. 23.48 et opkald fra Boeck-Hansensvej i Assens ved Mariager. Meldingen lød på, at en mand var blevet ramt i hovedet af en raket. Vi kørte frem til stedet, hvor patruljen  desværre kunne konstatere, at en 37-årig mand var afgået ved døden efter omfattende skader i forbindelse med affyring af en krysantemumbombe. Den 37-årige mand var gået alene ud i haven for at fyre en raket af. Resten af selskabet, heriblandt også den 37-åriges familie, var indenfor, da de så et lysglimt fra haven. Ingen andre er kommet til skade i forbindelse med ulykken.”

Tilsvarende oplyses om ulykken i Skjellerup:

“Alarmcentralen modtog den 1. januar kl. 00.11 et opkald fra Andedamsvej i Skjellerup ved Hobro. Meldingen lød på, at en krysantemumbombe var sprunget og flere var kommet til skade. Vi havde kort efter en patrulje fremme som bekræftede, at der var sket en eksplosion, hvor der var flere tilskadekomne. De foreløbige undersøgelser tyder på, at ulykken er sket i forbindelse med affyring af en krysantemumbombe i et ca. 1 meter højt metalrør. Patruljen konstatere, at to personer var afgået ved døden, da de havde pådraget sig omfattende skader i forbindelse med eksplosionen. Der er tale om to mænd på henholdsvis 24 og 25 år fra Hobro. Yderligere to personer var svært tilskadekomne. Det drejer sig om to mænd på henholdsvis 24 og 28 år. De er begge fløjet til Rigshospitalet for behandling af deres skader. Deres tilstand betegnet som alvorlig. Pårørende til alle involverede er underrettet.”

Også på Fyn har krysantemumbomber medført personskader. To personer måtte således bringes til Odense Universitetshospital med skader efter eksploderende krysantemumbomber. Den ene er udskrevet igen, mens den anden er alvorligt kvæstet.

For landets brandvæsener tyder de foreløbige tal på, at der har været færre udrykninger end normalt. Falck har på landsplan haft 137 brandudrykninger mod 155 sidste år. I København og på Frederiksberg havde der frem til torsdag kl. 9 været 105 udrykninger, heraf 16 containerbrande, 11 affaldsbrande, 10 skraldespandsbrande, fire bål på gaden og seks bilbrande. I de københavnske omegnskommuner har der været 59 udrykninger, hvor brandstationen i Hvidovre havde travlest med 12 alarmer og Glostrup og Ballerup hver havde ni alarmer.

Inden for normalen i hovedstaden

Med i alt 385 ambulancekørsler og 43 kørsler med akutlægebiler har det været en travl nytårsaften og nat på Region Hovedstadens AMK-Vagtcentral. Sådan lyder den samlede opgørelse fra AMK-Vagtcentralen, der siden maj 2011 har stået for alle 112-opkald, der kræver en sundhedsfaglig vurdering. Opgørelsen dækker nytårsaften og morgen fra kl. 18:00 til 06:00.

AMK-Vagtcentralen har modtaget i alt 540 opkald via 112, der har handlet om akut sygdom og tilskadekomst. Sidste år var tallet 542. Trods mange udrykninger med ambulancer og akutlægebil i regionen har der været færre kørsler i år sammenlignet med sidste år. I år har der således været i alt 428 kørsler mod 505 sidste år.

I alt 433 borgere har været i behandling på regionens akutmodtagelser og akutklinikker. 90 skader har været relateret til fyrværkeri, heraf 19 øjenskader, 43 håndskader, og 20 brandskader. 30 personer er blevet indbragt med ambulance. Der er tale om en mindre stigning siden sidste år. Der har i år i Region Hovedstaden været seks patienter indlagt med alvorlige øjenskader på grund af nytårsfyrværkeri. Tre patienter kom fra hhv. Region Sjælland og Region Nordjylland, og tre patienter fra Region Hovedstaden. Sidste år var tallet syv patienter for hele landet. I år er sammenlagt 10 patienter blevet indlagt i hele landet.

Annonce