FOA: Farvel til verdens bedste ambulanceberedskab

I dag er antallet af ambulancer i København faldet drastisk. Det skyldes den udbudsrunde, hvor politikerne i Region Hovedstaden besluttede at reducere antallet af ambulancer, og den beslutning vil få konsekvenser for ambulancernes responstid. Det mener Reiner Burgwald, der er sektorformand i FOA: “I dag er en historisk dag – det er nemlig dagen, hvor københavnerne ikke længere bor i den by, hvor ambulancerne har verdens hurtigste responstid”.

Københavns Brandvæsen, der tidligere stod for ambulancekørslen i hele Københavns Kommune, havde i gennemsnit en responstid på 5 minutter og 30 sekunder. Men med de færre ambulancer på de københavnske gader, vil den responstid ikke længere være realistisk, mener FOA.

“Regeringen har et ønske om at sikre maksimalt 15 minutters responstid overalt i landet. Man kan frygte, at det er samme målsætning regionen har for Hovedstadsområdet – og det vil være en serviceforringelse af dimensioner, der i værste fald kan få fatale konsekvenser”, siger Reiner Burgwald fra FOA.

”Man kan jo spørge sig selv om, hvad det er for nogle bevæggrunde politikerne i Region Hovedstaden har til at forringe ambulancekørslen i København – men mon ikke hensynet til økonomi, tro på egne skrivebordsberegninger og forventning om mere effektiv brug, er tre kvalificerede bud”, siger Reiner Burgwald, der peger på, at der er en række begivenheder i København den kommende tid, der kræver et ambulanceberedsskab i verdensklasse: “Med et forestående IOC-møde i oktober, klimatopmøde i december og med en trafik, der bliver mere og mere intens, så virker det uigennemtænkt og utrygt. Mange eksperter har direkte påpeget det betænkelige i det regionen gør, så vi må håbe på, at regionen besinder sig og får sikret nogle flere ambulanceberedskaber i Hovedstaden i en fart”.

Annonce