Udbud: Skadeservicefirma skal kunne stille med hjælperøgdykkere

Opgaven med at levere skadeservice til Københavns Kommune er blevet sendt i udbud, og en af delaftalerne omfatter akut skadeservice ved brande. Her er det et krav, at skadeservicefirmaet kan stille med assisterende hjælperøgdykkere, som kan arbejde parallelt med Hovedstadens Beredskab på brandstederne.

Det nye udbud omfatter en rammeaftale om levering af skadeservice til Københavns Kommune. Rammeaftalen har en forventet værdi på 40 mio. kr., fordelt ligeligt på to delaftaler.

Den ene delaftale omfatter skadeservice og parallelindsats til Hovedstadens Beredskab, når der rykkes ud til brande i Københavns Kommunes bygninger. Her skal skadeservicefirmaet levere skadeservice i samarbejde med Hovedstadens Beredskab, også kaldet parallelindsats. Ved parallelindsats forstås, at skadeservicefirmaet bistår Hovedstadens Beredskab med kvalificeret mandskab, herunder assisterende hjælperøgdykkere, som kan arbejde parallelt med Hovedstadens Beredskab på brandstederne. Efter at beredskabet har forladt brandstedet, skal skadeservicefirmaet endvidere fortsat være til stede og yde almindelig skadeservice, såfremt der er behov herfor.

Delaftalen har som nævnt en anslået værdi på 20 mio. kr., og den vil have en løbetid på fire år. Ved valg af skadeservicefirma vægter prisen 80 pct. og uddannelse og kvalifikationer 20 pct.

Både akut og planlagt skadeservice

Den anden delaftale omfatter skadeservice direkte til Københavns Kommune.

Aftalen omfatter både akutte skader og planlagte opgaver i forhold til kommunens bygninger. Det kan f.eks. være afdækning af skadestedet, affugtning, afhjælpning af vandskader, opbevaring af værdier, oprydning, rengøring og sanering efter skadedyr, rengøring og sikker afdækning efter indbrud og hærværk, rengøring, oprydning og sanering af boliger efter dødfunden, røgsanering og håndtering af skader efter storm og stærk blæst.

Også denne delaftale har en anslået værdi på 20 mio. kr. og en løbetid på fire år. Ved valg af skadeservicefirma vægter prisen 80 pct., grønne køretøjer vægter 10 pct. og leveringssikkerhed vægter 10 pct.

Der er tilbudsfrist den 7. oktober 2022.

Annonce