USA: Brandvæsenernes skum skal anvendes mod fugleinfluenza

Hvis amerikanske fjerkræbesætninger rammes af fugleinfluenza eller andre smitsomme sygdomme, så bliver det  fremover sandsynligvis brandvæserne, som skal aflive de til tider enorme besætninger – og det skal ske med skum. Hidtil har man i både USA og Europa normalt anvendt kuldioxid (carbon dioxide) til aflivning af fjerkræbesætninger, men det amerikanske landbrugsministerium mener, at den gamle metode er for arbejdskraftsintensiv, ligesom den bringer indsatspersonalet i for tæt kontakt med de potentielt smittede fugle.

Flere forsøg, som det amerikanske landbrugsministerium har gennemført, viser, at brandvæsernes skum er særdeles effektivt, når fjerkræbesætninger skal aflives. Virkningen af skummet er, at fuglene kvæles. Landbrugsministeriets eksperter mener, at brug af skummet er mere humant overfor dyrene, ligesom de fremhæver, at brugen af kuldioxid potentielt kan være farligt for indsatsmandskabet – dels på grund af kuldioxidens farlighed, dels fordi brugen af kuldioxid kræve ren forholdsvis tæt kontakt med de smittede dyr.

Et vigtigt element er også, at aflivning med skum kræver langt mindre mandskab end aflivning med kuldioxid. Og i modsætning til kuldioxid kan skum også anvendes i bygninger, der er stærkt beskadigede, f.eks. som følge af orkaner eller jordskælv.

Annonce