Vil betale omkostninger ved at udsætte beredskabslukning

Staten er indstillet på, at holde Københavns Amt og kommunerne i Storkøbenhavn skadesløse for de omkostninger, som de vil få, hvis de beslutter at udsætte den planlagte lukning af Beredskab Storkøbenhavn. Det skriver indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen i et brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, der er formand for Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn.

Afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn er blevet sat i gang fordi det nye beredskabsforlig ophævede beredskabslovens §11 om den pligtmæssige samordning af opgaver indenfor redningsberedskabet i det storkøbenhavnske område. De storkøbenhavnske kommuner er efterfølgende blevet enige om, at kommunernes brandvæsener vil være i stand til at løse beredskabsopgaven i Storkøbenhavn, og at der kun vil være behov for assistance fra frivillige i forbindelse med ekstraordinært store hændelser i Storkøbenhavn. Denne bistand fra frivillige vil kunne komme fra de eksisterende statslige beredskabscentre og støttepunkter, og samtlige kommuner i Storkøbenhavn har derfor tilsluttet sig en indstilling om, at Beredskab Storkøbenhavn afvikles hurtigst muligt.

I december opfordrede indenrigsministeren imidlertid de storkøbenhavnske kommuner til at udsætte lukningen af Beredskab Storkøbenhavn, og samtidig åbnede han op for, at staten kunne overtage Beredskab Storkøbenhavns faciliteter i Hedehusene. Indenrigsministeren ønskede lukningen udsat, fordi de politiske partier bag den nuværende politiske aftale om redningsberedskabet i løbet af 2004 skal gøre status på aftalen, ligesom der også i 2004 skal indgås en ny aftale om forsvarsområdet, hvor regeringen ønsker at lave en samlet vurdering af anvendelsen af frivillige i både beredskab og forsvar. Derfor opfordrede ministeren de storkøbenhavnske kommuner til at nøjes med at afvikle det krigsmæssige beredskab, hvorefter der i løbet af 2004 vil kunne tages en beslutning om det fredsmæssige beredskabs fremtid.

I brevet til Jens Kramer Mikkelsen skriver Lars Løkke Rasmussen, at staten er indstillet på at yde en økonomisk kompensation, men at staten naturligvis alene vil kompensere de dokumenterede merudgifter i forbindelse med udsættelsen af afviklingen. Staten vil derfor snarest tage kontakt til den storkøbenhavnske beredskabskommission for at fastlægge merudgifternes størrelse og tidshorisonten for udskydelsen af afviklingen.

Annonce