Præhospital

Region vil oprette præhospital forskningsenhed

Region Midtjylland arbejder på at etablere en præhospital forskningsenhed, der skal stimulere den præhospitale forskning. Det fremgår af en ny forskningsprofil fra regionen, der også beskriver flere aktuelle forskningsprojekter på det præhospitale område, blandt andet om avanceret luftvejshåndtering, anvendelse af apparatur til hjertemassage samt en samfundsøkonomisk analyse af akutlægebiler.

Præhospital

Midt- og nordjysk lægehelikopter har passeret 500 flyvninger

Region Midtjylland og Region Nordjyllands fælles akutlægehelikopter, der har base i Karup, har nu haft over 500 flyvninger, siden den blev sat i drift den 1. juni 2011. I alt nåede helikopteren at få 512 flyvninger i 2011, hvoraf de 401 var dagoperationer og de 111 natoperationer. Langt størstedelen af flyvningerne sker fortsat i Region Midtjylland, der har over fire gange så mange flyvninger som Region Nordjylland.

Præhospital

Favrskov får flere ambulancer

Region Midtjyllands servicemål for ambulancernes responstider er generelt opfyldt for regionen som helhed, men gennem længere tid har statistikken vist, at responstiderne for akutte ambulancekørsler i Favrskov Kommune er for høje. Det bliver der nu gjort noget ved. I dagtiden øges det lokale beredskab fra to til tre ambulancer, og uden for dagtiden udvider regionen fra en til tre ambulancer.

Præhospital

Færre ambulanceudrykninger – men længere responstid

Den nye ordning med sygeplejersker på AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland giver færre ambulanceudrykninger. Efter at Region Midtjylland har fået sundhedsfaglige visitatorer – i form af sygeplejersker og ambulancereddere – på AMK-vagtcentralen i Aarhus, er andelen af udrykninger, der klassificeres som kørsel A, således faldet mærkbart. Men paradoksalt nok stiger responstiden.

Præhospital

Responce har uddannet 70 akuthjælpere

De første 70 akuthjælpere i Region Midtjylland er snart klar til at rykke ud i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. Som i de øvrige regioner er akuthjælperne frivillige borgere, der alarmeres via SMS og derefter skynder sig til et centralt placeret skab, hvor de henter det nødvendige udstyr. Det er ambulancebehandlere og paramedicinere fra Responce, som har uddannet akuthjælperne, og det er også Responce, som skal servicere de otte satellitovervågede skabe med udstyr, således at der altid er fuldt funktionsdygtige hjertestartere til rådighed for akuthjælperne.

Præhospital

Region: Nødbehandlere skal ikke længere have løn

Den særlige udrykningsbil i Karup skal videreføres, men vilkårene for de tilknyttede nødbehandlere skal ændres væsentligt. Sådan lyder oplægget fra Region Midtjylland, der først og fremmest vil inddrage nødbehandlernes løn, så de fremover skal bemande udrykningsbilen på frivillig basis. Det skal give en besparelse på omkring 0,5 mio. kr. om året.

Præhospital

339 nyfødte fik hjælp af babyambulancen

Hvis et nyfødt barn i Region Midtjylland har behov for en mere avanceret behandling, end det lokale hospital kan give, så ringer personalet efter regionens neonatale transportordning – også kendt som babyambulancen. Transportordningen sender et transporthold ud, der typisk består af en speciallæge og en neonatalsygeplejerske fra Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital. 339 børn fik hjælp i 2010.

Præhospital

Randers og Horsens får døgnbemandede akutlægebiler

Tirsdag indgik et bredt politisk flertal i Region Midtjylland en aftale om budgettet for 2012. I det nye budget bliver regionens sundhedsudgifter øget med 459 mio. kr., og heraf går 15,7 mio. kr. til det præhospitale beredskab. De ekstra penge skal gøre det muligt at øge driftstiden for akutlægebilerne i Randers og Horsens, så de fremover bliver døgnbemandede. Måske kommer der også paramedicinere på nogle af regionens ambulancer, men først efter næste udbudsrunde.