Præhospital

Københavns Brandvæsen får tre måneder ekstra

Københavns Brandvæsens nuværende kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel og liggende sygetransport udløber den 1. juni 2009, men de store problemer med den nye vagtcentral er en af de væsentligste årsager til, at Region Hovedstaden nu har valgt at forlænge kontrakten med Københavns Brandvæsen i tre måneder. Det indebærer, at de nye ambulanceoperatører først skal overtage opgaven pr. 1. september 2009. 

Præhospital

Samariten er klar til udfordringen

I går forudsagde brandchef Jan Axlev fra Københavns Brandvæsen, at Samariten aldrig kommer i gang i Danmark. Men hos Samariten er de ikke bekymrede. “Det er helt klart en stor udfordring, men det er ikke første gang, vi har vundet et udbud og skal vokse hurtigt. Udfordringen i Danmark er vores hidtil største, men vi har også betydeligt flere ressourcer og mere erfaring nu”, siger Ulf Kanfjäll, der er den ene af tre Kanfjäll-brødre, som ejer Samariten. Han forventer, at Samariten får en overenskomst på plads inden jul.

Præhospital

FOA: Politikerne spiller hasard med borgernes liv

Politikerne i Region Hovedstaden er tekniske barbarer, der tror, at man kan reducere antallet af ambulancer i København og smide 100 års erfaring med ambulancekørsel overbord uden at det vil få konsekvenser – og det er både dumt og naivt. Sådan lyder FOA’s karakteristik af resultatet af Region Hovedstadens udbud af ambulancekørslen. FOA organiserer de københavnske ambulancefolk, og fagforeningen frygter, at mange ambulancefolk nu vil søge andet arbejde.

Præhospital

Københavns brandchef om Samariten: Jeg tror slet ikke, at de kommer i gang

I går lød udmeldingen fra Københavns brandchef, Jan Axlev, at kombinationen af ambulanceudbud, ny vagtcentral og nyt kommunikationssystem i sidste instans vil medføre et sammenbrud af den samlede ambulancetjeneste i Region Hovedstaden. Og i dag er brandchefen tilsvarende direkte, når han skal vurdere det firma, som skal overtage størstedelen af dén ambulancekørsel, som Københavns Brandvæsen i dag varetager: “Jeg tror slet ikke, at de kommer i gang”, siger Jan Axlev om svenske Samariten.

Præhospital

Store omvæltninger på vej i hovedstadens ambulancetjeneste

Det nu afsluttede udbud af ambulancekørslen i Region Hovedstaden indebærer, at landets næststørste ambulancetjeneste, Københavns Brandvæsen, ikke længere skal udføre hverken ambulancekørsel eller sygetransport. Men sammenlignet med Region Sjælland og Region Midtjylland er det meget få af Region Hovedstadens ambulanceberedskaber, som skal skifte operatør. Alligevel kommer 2009 til at byde på store omvæltninger for ambulancetjenesten i regionen: Antallet af ambulancer vil blive væsentligt reduceret (med dog ikke så meget som oprindeligt planlagt), borgerne i København skal indstille sig på længere responstider, disponeringen skal ske fra en endnu ikke eksisterende vagtcentral, ambulanceoperatørerne har ikke længere ansvar for responstiderne og den liggende sygetransport udskilles. Desuden forsvinder alle regionens akutbiler, men samtidig indføres et nyt koncept, nemlig paramedicinerambulancer.

Præhospital

Udbud i Region Hovedstaden: Falck blev den store vinder

Falck blev den store vinder af ambulanceubuddet i Region Hovedstaden. Redningskorpset får al ambulancekørslen med undtagelse af Frederiksberg og Vanløse, der går til Frederiksberg Brandvæsen, og indre København, der går til Samariten. Desuden får Falck den liggende sygetransport i tre af de fire områder. I København var der ingen bud på den liggende sygetransport, så den sendes i udbud igen.

Præhospital

Reddere næsten tilfredse med regions valg af ambulanceoperatører

“Det er med tilfredshed at vi kan konstatere, at Region Hovedstaden primært har valgt at satse på erfarne leverandører til den fremtidige ambulancetjeneste. Vi ser det som en stor fordel at bibeholde etablerede leverandører, der har kendskab til at drive ambulancetjeneste i stor målestok. Det vil være til fordel for både de ansatte og regionens borgere”. Sådan lyder kommentaren fra Kim Nielsen, der er formand for Reddernes Faglige Klub København, og Hugo Hammel, der er brancheformand i Chaufførernes Fagforening, som organiserer Falck-redderne i København.

Præhospital

Brandchef forudser sammenbrud i ambulancetjenesten

“Det er rigtig ærgerligt, og desværre hvad vi havde frygtet”, siger Københavns brandchef, Jan Axlev, om resultatet af udbuddet, hvor Københavns Brandvæsen mistede al ambulancekørsel. Samtidig er brandchefen særdeles direkte i sin vurdering af udsigten for den fremtidige ambulancetjeneste i Region Hovedstaden: Kombinationen af udbud, ny vagtcentral og nyt kommunikationssystem vil i sidste instans medføre et sammenbrud af den samlede ambulancetjeneste i regionen.

Præhospital

Brandfolk: Region Hovedstaden giver Københavns Brandvæsen en unfair behandling

Tirsdag skal politikerne i Region Hovedstaden tage stilling til, hvem der fremover skal varetage ambulancekørslen i regionen. Og meget tyder på, at Københavns Brandvæsen bliver den store taber. Adskillige kilder oplyser samstemmende, at regionens embedsmænd indstiller, at brandvæsenet ikke længere skal køre ambulancer for regionen. Men det er udtryk for en unfair behandling af Københavns Brandvæsen, og det vil være uansvarligt og risikabelt, hvis Region Hovedstaden på tirsdag vælger at satse på Samariten, som hverken har erfaring med ambulancekørsel i Danmark eller har en overenskomst. Sådan lyder udmeldingen fra Brandfolkenes Klub København, der organiserer de københavnske brand- og ambulancefolk, og som mener, at regionen er på vej mod at skabe sin egen variant af den udskældte politireform.

Præhospital

Rygte: Københavns Brandvæsen står til at miste ambulancekørslen

På tirsdag skal forretningsudvalget i Region Hovedstaden træffe beslutning om, hvilke ambulanceoperatører, som fremover skal stå for ambulancekørslen i regionen. Der har været mange rygter om embedsmændenes indstilling til politikerne, men de seneste rygter adskiller sig ved, at de også tages seriøst af Københavns Brandvæsen. Og ifølge disse rygter – og det skal understreges, at der stadig kun er tale om rygter – står Københavns Brandvæsen til at miste ambulancekørslen, der i stedet skal fordeles mellem Falck, Frederiksberg Brandvæsen og Samariten.