Reddere næsten tilfredse med regions valg af ambulanceoperatører

“Det er med tilfredshed at vi kan konstatere, at Region Hovedstaden primært har valgt at satse på erfarne leverandører til den fremtidige ambulancetjeneste. Vi ser det som en stor fordel at bibeholde etablerede leverandører, der har kendskab til at drive ambulancetjeneste i stor målestok. Det vil være til fordel for både de ansatte og regionens borgere”. Sådan lyder kommentaren fra Kim Nielsen, der er formand for Reddernes Faglige Klub København, og Hugo Hammel, der er brancheformand i Chaufførernes Fagforening, som organiserer Falck-redderne i København.

Når det gælder regionens valg af Samariten som ambulanceoperatør er redderne imidlertid langt mere skeptiske. “Regionen har desværre valgt Samariten, som er et helt uprøvet ambulancefirma her i Danmark, til at drive ambulancetjeneste midt i København. Samariten er blevet valgt på bekostning af Københavns Brandvæsen, der har drevet ambulancetjeneste i ca. 100 år og sammen med Falck har været med til at udvikle tjenesten til den kvalitet, som vi kender i dag. Samariten har hverken overenskomst, faciliteter eller logistik til at løfte opgaven. Samariten er ikke godkendt som uddannelsessted for elever, hvilket vil medføre at der hurtigt vil mangle ambulanceuddannet personale”, siger de to repræsentanter for redderne i København.

“Endnu engang skal vi gøre Samariten opmærksom på, at såfremt de ønsker at drive ambulancetjeneste i Danmark, kræver det at de underskriver overenskomst med 3F. Vi mener det er et meget risikabelt valg politikerne har truffet. Vi frygter, at det er borgerne i København, som kommer til at betale prisen, nogle oven i købet den højeste pris”, siger Kim Nielsen og Hugo Hammel.

Heller ikke antallet af ambulanceberedskaber er redderne tilfredse med. “Efter vores opfattelse er antallet af beredskaber sat for lavt. Dette kan komme til at betyde alt for lange ventetider på en ambulance – noget der i sidste ende vil komme til at koste menneskeliv. Vi opfordrer derfor regionen til, for borgernes skyld, at revurdere antallet af beredskaber inden kontrakten træder i kraft”, lyder det fra Reddernes Faglige Klub og Chaufførernes Fagforening, der også advarer mod den nye vagtcentral: “Vi frygter, at vores kollegaer får forringet deres arbejdsvilkår vedrørende pauser, arbejdstider og overenskomstmæssige rettigheder, når regionens vagtcentral sættes i drift. At implementere en ny teknologi som endnu er på forsøgsstadiet, og samtidigt starte op med nyt personale, som ingen erfaring har på dette område, virker meget risikabelt. Vi forventer en afklaring fra regionens side af, hvordan de for området dækkende overenskomster, som er beskrevet i udbudsmaterialet, kan overholdes. Vi vil fortsat gøre alt for at sikre, at overenskomsten overholdes, og at arbejdsvilkårene bevares”.

Annonce