Brandvæsen

Varslingssystem til døve og hørehæmmede fungerede ikke på Store Hyledag

Traditionen tro testede myndighederne sirenevarslingssystemet den første onsdag i maj. I alt blev 1.078 sirener aktiveret på ”Store Hyledag” for at sikre, at de virker, og at befolkningen ved, hvordan man skal forholde sig. Beredskabsstyrelsens foreløbige data viser, at omkring 10 sirener meldte fejl. Det betyder, at tæt ved 100 procent af sirenerne fungerede fejlfrit. Derimod fungerede varslingen til døve og hørehæmmede ikke.

Brandvæsen

Hacker aktiverede varslingssirenerne i amerikansk storby

Sent fredag aften udbrød der panik i den amerikanske storby Dallas, da alle byens 156 varslingssirener gik i gang. Men der var ingen nødsituation i byen, og alt tyder på, at sirenerne blev aktiveret af en hacker, som var brudt ind i varslingssystemet. Først efter 1½ time lykkedes det myndighederne at slukke sirenerne, og på det tidspunkt havde over 4.000 borgere ringet til alarmcentralen – hvilket skabte op til seks minutters ventetid.

Brandvæsen

Beredskabsmeddelelse kunne først udsendes efter 40 minutter

Det skal gå hurtigt, når en brand medfører, at der skal udsendes en beredskabsmeddelelse og aktiveres varslingssirener. Men ved storbranden på Fredericia havn sidste år gik der 40 minutter fra indsatsledelsen havde besluttet, at der skulle udsendes en beredskabsmeddelelse, og til det rent faktisk skete. Undervejs blev meddelelsen ordlyd sendt frem og tilbage mellem flere forskellige instanser.

Brandvæsen

App til mobilvarsling er nu hentet over 100.000 gange

Beredskabsstyrelsens nye advarsels-app, Mobilvarsling, er nu blevet downloadet over 100.000 gange, siden den blev lanceret den 24. februar i år. App’en kan advare brugerne med en besked på deres mobiltelefoner, når myndighederne udsender advarsler, der gælder for de områder, de har valgt, eller dér, hvor de befinder sig.

Brandvæsen

Kl. 12 i dag hyler sirenerne

Når sirenerne hyler kl. 12 i dag, så er det blot en test af det landsdækkende varslingssystem. Men hos de danske beredskaber har man på få måneder oplevet flere hændelser, hvor lyden af sirenerne har været alvor for borgerne. For beboerne i den nordlige del af Vejle er det ikke mere end tre uger, siden luftsirenerne hylede sidst.

Brandvæsen

Både sirener og ny app hyler på onsdag

Som noget nyt i år er sirenerne ikke de eneste, der giver lyd fra sig, når varslingssystemet testes på ”Store Hyledag”, den første onsdag i maj. App’en Mobilvarsling vil nemlig hyle på tusindvis af mobiltelefoner sammen med sirenerne, når testen finder sted på onsdag kl. 12. Den nye app er downloadet over 50.000 gange, siden den blev lanceret i februar.

Brandvæsen

Ny app til varsling ved større ulykker er populær

Onsdag lancerede Beredskabsstyrelsen, Vejdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut og Rigspolitiet en ny app, som fremover skal anvendes til at udsende beredskabsmeddelelser fra myndighederne, udvalgte varsler om farligt vejr samt særmeldinger om akutte og længerevarende motorvejs- og brospærringer. Og den nye app er populær: Torsdag var app’en den mest downloadede af de gratis apps i Apple App Store.