Kontrakt på driften af sirenevarslingssystemet er i udbud

En 10-årig kontrakt på at vedligeholde det landsdækkende sirenevarslingssystem er sendt i udbud. Kontrakten har en anslået værdi på 53 mio. kr., og den omfatter blandt andet eftersyn og fejlretning på Danmarks 1.045 elektroniske varslingssirener. Sirenevarslingssystemet drives af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som også står for udbuddet.

Det landsdækkende sirenevarslingssystem anvendes til varsling af befolkningen i forbindelse med større ulykker og katastrofer.

Der er i Danmark opstillet 1.045 elektroniske varslingssirener på bygninger eller på master, og det er med sirenevarslingssystemet muligt at varsle i byområder med mere end 1.000 indbyggere, hvilket betyder, at 80 pct. af Danmarks befolkning kan varsles med systemet. De sidste 20 pct. af befolkningen kan varsles med mobile sirener påsat politiets vogne.

Der skal indgås en ny rammeaftale for vedligeholdelse af sirenevarslingssystemet. Rammeaftalen vil dække hele Danmark, og den vil have en varighed på op til 10 år og skal omfatte eftersyn og vedligehold af sirenerne. Derudover omfatter rammeaftalen også fejlafhjælpende drift, herunder håndtering af alarmer fra sirenerne for at sikre, at alle sirener altid fungerer. Rammeaftalen indeholder endvidere en option på opsætning af afregningsmålere på enkelte sirener samt rådgivning på timebasis.

Skal overtage drift af lager

I dag opretholdes et lager af reservedele og materialer til sirenerne. Dette lager ønskes fremadrettet varetaget af den nye leverandør. Leverandøren skal administrere lageret for reservedele, som er unikke for sirenerne. Dette reservedelslager vil dog fortsat være ejet af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Desuden skal leverandøren varetage og opretholde et sædvanligt lager af materialer til brug for udførelsen af ydelsen og opgaverne.

Rammeaftalen har en estimeret værdi for den 10-årige periode på 53 mio. kr. Indgås aftalen uden anvendelse af optionerne på henholdsvis forlængelse med fem år samt afregningsmålere er værdien anslået til 22 mio. kr.

Annonce