Taskforce er snart klar med rapport om 112-akutsystemet

Arkivfoto: Thomas Voss

Sundhedsministeriets taskforce, der skal finde løsninger på problemerne hos landets AMK-vagtcentraler, er snart klar med sin rapport. Taskforcen har afholdt fire møder, og nu er den ved at færdiggøre et antal anbefalinger, der vil blive offentliggjort inden sommerferien. Her vil der bl.a. være fokus på, hvordan fremtidige spidsbelastningsperioder skal håndteres.

Taskforcen er nedsat af regeringen i samarbejde med Danske Regioner, og det er sket efter den massive kritik af Region Hovedstadens AMK-vagtcentral. Vagtcentralen har således haft lange køer, hvor akutte 112-opkald ikke kunne viderestilles fra alarmcentralerne, ligesom vagtcentralen ikke kunne håndtere spidsbelastningsperioder, hvor der indløb mange 112-opkald.

”Taskforcen har afholdt fire møder i alt, hvor en række temaer har været drøftet. Disse temaer omfatter blandt andet, hvordan det sikres, at der er den rette robusthed i regionernes håndtering af opkald til sundhedsberedskabet modtaget via 112, hvordan samarbejder mellem regionernes AMK-vagtcentraler og de tre 112-alarmcentraler understøttes bedst muligt, hvordan der sikres en optimal udnyttelse af den præhospitale kapacitet, samt hvordan mulighederne for at udnytte beredskaber på tværs af regionerne styrkes”, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke i en statusrapport for taskforcens arbejde.

”På nuværende tidspunkt arbejder taskforcen med at færdiggøre den endelige afrapportering af taskforcens anbefalinger og iværksatte tiltag for at styrke robustheden i den telefoniske håndtering af opkald til sundhedsberedskabet, der modtages via 112. I afrapporteringen vil det blandt andet blive beskrevet nærmere, hvilke konkrete tiltag regionerne har sat i gang siden sommeren 2021, og hvordan regionerne planlægger bemandingen og håndterer spidsbelastninger i forbindelse med ekstraordinært mange sundhedsrelaterede opkald modtaget via 112. Taskforcen forventer at færdiggøre den endelige afrapportering snarest. Rapporten forventes offentliggjort medio 2022”, fortæller sundhedsministeren.

Annonce