Delvis opløsning af brandvæsen giver ekstraregning til kommunerne

De tre tilbageværende kommuner i Vestsjællands Brandvæsen må forvente en ekstraregning på 2,4 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. om året, når endnu en sparerunde er afsluttet i 2023. Ekstraregningen er nødvendig, hvis økonomien skal hænge sammen, når Lejre og Sorø kommuner ved årsskiftet forlader Vestsjællands Brandvæsen.

Det bliver et væsentligt mindre Vestsjællands Brandvæsen, som ser dagens lys den 1. januar 2021. Men Lejre og Sorø kommuners exit fra samarbejdet er langt fra en løsning på Vestsjællands Brandvæsens kroniske pengemangel, der har præget brandvæsenet siden etableringen. Tværtimod.

En ny opgørelse fra Vestsjællands Brandvæsen viser, at brandvæsenet står til at overskride budgettet med 2,4 mio. kr. i 2021 og derefter 2 mio. kr. om året. Det er vel at mærke efter at brandvæsenet har gennemgået budgettet med en tættekam og fjernet alle de udgifter, der kan fjernes efter de to kommuners exit.

Ny dimensionering skal spare penge

Brandvæsenet forventer, at man selv kan finde yderligere besparelser på ca. 0,5 mio. kr. om året. Det skal ske gennem en ny risikobaseret dimensioneringsplan, hvor beredskabet således må forventes at blive reduceret, gennem udførelse af flere overskudsgivende serviceopgaver for ejerkommunerne, gennem prisstigninger på de eksisterende serviceopgaver samt gennem smartere arbejdsgange. Besparelserne vil skulle gennemføres gradvist, så de er fuldt implementeret i 2023.

Tilbage er så stadig en budgetoverskridelse på 2,4 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr., når besparelserne i 2023 er fuldt implementeret. Den regning lægger Vestsjællands Brandvæsen op til, at de tre tilbageværende ejerkommuner – Holbæk, Kalundborg og Odsherred – skal betale.

Beredskabskommissionen skal på et ekstraordinært møde i næste uge tage stilling til, om de kan acceptere det forøgede budget.

Annonce