55 nye udrykningskøretøjer til Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens transportvogne. Arkivfoto.

I dag er det politiet, som står for at transportere arrestanter, men fra årsskiftet overtager Kriminalforsorgen opgaven. Derfor har Kriminalforsorgen nu modtaget 55 nye køretøjer.  Alle de nye køretøjer er udstyret med udrykningssignaler. Det skyldes, at kriminalforsorgen i 2014 blev omfattet af muligheden for udrykningskørsel.

Som en del af den politiske flerårsaftale 2018-2021 overtager kriminalforsorgen den 1. januar 2019 politiets opgave med at transportere arrestanter, og den opgave kræver nye køretøjer.

Der er i alt bestilt 55 køretøjer, som skal fordeles på de tre transportenheder i Kolding, Hobro og København. 24 af køretøjerne er af mærket VW Caravelle. De kan transportere flere arrestanter ad gangen i et sikret passagerrum med tonede ruder.

De resterende 31 køretøjer, der netop er ankommet, er af mærket VW Touran. Touran-modellen kan også transportere flere arrestanter ad gangen i et sikret passagerum.

Designet af de specielle køretøjer er gennemført med hjælp fra Transportenheden i København (DCA), som gennem flere år har opbygget stor erfaring med at køre indsatte. Det betyder blandt andet, at der ud over sikkerheden også er tænkt arbejdsmiljø ind i indretningen af køretøjerne. Der er eksempelvis installeret skridsikre gulve i køretøjerne, som er nemme at gøre rene.

Udrykningsmonterede køretøjer

Alle de nye køretøjer er udstyret med udrykningssignaler. Det skyldes, at Kriminalforsorgen i 2014 blev omfattet af muligheden for udrykningskørsel, som tidligere primært har været forbeholdt beredskabet og politiet.

Kriminalforsorgen har mulighed for udrykning, hvis det af ”tungtvejende sikkerhedsmæssige hensyn” skønnes nødvendigt i forbindelse med transporten af arrestanter og indsatte.

De betjente, som skal kunne køre udrykningskørsel, har fået ekstra køreuddannelse, både af hensyn til personale, arrestanter og øvrige trafikanter. Udrykningskørsel er desuden en central del af kriminalforsorgens nye uddannelse for transport- og bevogtningsbetjente, ligesom de faste fængselsbetjente, som enten allerede er ansat eller netop er blevet ansat, bliver uddannet i at kunne køre udrykningskørsel.

Annonce