Klar med evaluering efter særlig redningsindsats på Storebæltsbroen

Arkivfoto: Sund & Bælt

Lørdag den 12. november 2022 blev der på Storebæltsbroen gennemført en redningsindsats i forbindelse med, at en selvmordstruet person truede med at springe i vandet fra højbroen. Denne indsats er nu evalueret af Kontaktgruppen for Storebælt. En af konklusionerne er, at det overraskede myndighederne, at indsatsen varede så lang tid.

Politiet modtog anmeldelsen kl. 08.29, og hændelsen varede til ud på eftermiddagen. I den periode var Storebæltsforbindelsen i første omgang helt lukket, men senere blev der åbnet for kørsel i begge færdselsretninger i den nordlige kørebanehalvdel.

Kl. 16.40 lykkedes det politiet at bringe den selvmordstruede person i sikkerhed, hvorefter der i samarbejde med Sund & Bælt blev iværksat genåbning af forbindelsen i alle vognbaner. Først kl. 19 lykkedes det at få åbnet for trafikken i alle vognbaner. Der var fortsat trafikale udfordringer frem til kl. 21.

Evalueringens hovedpunkter

Evalueringen fra kontaktgruppen – der består af en række centrale aktører, herunder bl.a. Sund & Bælt og Politiet – viser, at flere af hinanden uafhængige faktorer bidrog til, at den meget trafikerede vejstrækning måtte holdes lukket i uforholdsmæssig lang tid.

Selve redningsaktionens tidsudstrækning blev afgørende for den lange ventetid. Personredningen tog væsentlig længere tid end forventet, når man sammenligner med en række tidligere tilsvarende redningsaktioner, der er afviklet væsentlig hurtigere.

Det var indledningsvis nødvendigt af sikre en afskærmning til selve aktionsområdet, så offentligheden ikke kunne se og filme selve redningsaktionen. Dette skete ved at placere større køretøjer på den sydlige kørebanehalvdel, der dermed var spærret helt frem til redningsaktionen var gennemført. Færdslen i den nordlige kørebanehalvdel blev herefter åbnet med et spor i begge retninger, så færdslen kunne passere i behørig afstand.

Overledningen af færdslen på den nordlige kørebanehalvdel blev etableret kl. 13, hvorefter den ophobede trafik langsomt kunne afvikles i et spor i hver retning.

Udmeldingen i medierne om åbningen af broen med et spor i hver retning på den nordlige kørebanehalvdel førte indledningsvis til trafikale problemer i opstartsfasen, fordi mange forståeligt nok ville afsted så hurtigt som muligt efter lang tids venten.

I forbindelse med genåbningen af alle vejbaner var et køretøj havareret præcis der, hvor overledningen mellem den sydlige og nordlige kørebanehalvdel skulle finde sted. Det krævede tilkald af bjærgningsassistance til flytning af køretøjet, men den massive kø medførte, at det tog ekstra lang tid at få assistancen frem og få bortfjernet køretøjet. Samtidig skete der på Fynssiden et mindre færdselsuheld, som medvirkede til yderligere forsinkelse af trafikken.

Kommunikationsindsatsen

Fyns Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kommunikerede til borgerne i løbet af dagen via tweets, på Facebook og via en pressemeddelelse.

Sund & Bælt kommunikerede til borgere og kunder via hjemmeside, tweets, Facebook og sms/mail-løsning.

Der blev løbende koordineret trafikopdateringer mellem Sund & Bælt og Vejdirektoratets trafikcenter, som blev kommunikeret ved hjælp af Vejdirektoratets platforme, herunder  information på trafikinfo.dk, meldinger på DR P4 Trafik og på Twitter

Det er vurderingen, at der fremover ved langvarige brolukninger skal ske en optimering og mere udbredt handlingsanvisende koordineret kommunikation til trafikanterne, så de er bedre orienteret og løbende får meldinger om status.

Det overraskede myndighederne, at indsatsen varede så lang tid, og derfor vil Kontaktgruppen for Storebælt inddrage erfaringerne i forbindelse med håndtering af fremtidige tilsvarende hændelser. Yderligere vil læringspunkter blive indarbejdet i de undervisningsforløb og øvelser, der løbende gennemføres i regi af Storebæltsforbindelsen.

Sund & Bælt er i gang med at udbygge og færdiggøre det nye system til overledning af trafik på broen, så det ikke fremover kræver manuelle procedurer. Systemet påregnes implementeret inden for tre måneder, og forventningen er fremover, at overledning af trafikken i lignende situationer vil tage væsentlig kortere tid.

Annonce