Motorcykelbetjente kørte udrykningskørsel for at spise aftensmad

Tre motorcykelbetjente, som kørte udrykningskørsel til et lokalt pizzeria og en thai-restaurant for at spise aftensmad. Det er en af de sager, som Den Uafhængige Politiklagemyndighed har behandlet i det forløbne år. I den konkrete sag mente statsadvokaten, at politibetjentene havde overtrådt udrykningsbekendtgørelsen, men sagen endte med et tiltalefrafald.

De tre motorcykelbetjente kørte på deres motorcykler udrykningskørsel til et pizzeria og en thai-restaurant for at spise aftensmad. Det skete efter at de havde fået en tjenstlig ordre om at sørge for egen forplejning, toiletbesøg mv. inden for 30 minutter, hvorefter de igen skulle være klar til at varetage nye politimæssige opgaver. Politibetjentene tog imidlertid selv beslutningerne om at køre med udrykning hen til madstederne.

Efter Den Uafhængige Politiklagemyndigheds undersøgelsen af sagen blev den overgivet til statsadvokaten, som nåede frem til, at politibetjentene havde overtrådt udrykningsbekendtgørelsen, da der ikke var grundlag for at køre med udrykning. Sagen blev imidlertid afgjort med et tiltalefrafald, fordi handlingen fandtes af ringe strafværdighed – samtidig med, at almene hensyn ikke gjorde tiltale påkrævet.

Fik bøde for udrykningskørsel til møde

I en anden sag fik en politibetjent imidlertid en bøde for udrykningskørsel.

Betjenten blev anmeldt for uden tjenstlig anledning at have foretaget udrykningskørsel i en civil patruljevogn i nødsporet på motorvejen. Betjenten forklarede, at han var på vej til et møde og var forsinket på grund af trafik. Han aktiverede derfor udrykningslygten og kørte frem i nødsporet. Han accepterede efterfølgende en bøde på 3.000 kr.

Lettere slap en betjent, der kørte i en civil patruljevogn og blev kontaktet af en bekendt. Betjenten kørte herefter en tur i den civile patruljevogn med den bekendte og dennes tre børn. Betjenten lod børnene tænde for udrykningsblinket, ligesom han selv kortvarigt tændte for udrykningshornet. Statsadvokaten meddelte betjenten et tiltalefrafald for uberettiget at have anvendt udrykningssignalerne, idet statsadvokaten fandt, at forholdet var af ringe strafværdighed.

Samme udfald fik en fjerde sag, der dog havde modsat fortegn. Her eftersatte en motorcykelbetjent en knallert, men det skete uden anvendelse af udrykningssignaler. I forbindelse med et venstresving på en skovsti kørte knallertføreren i en bæk. Statsadvokaten indstillede efterforskningen af selve færdselsuheldet og meddelte betjenten et tiltalefrafald for ikke at have anvendt udrykningssignaler i forbindelse med eftersættelsen.

Annonce