Politiet skal betale 80 mio. kr. for andel af radiosystem

Arkivfoto

Fredag aften faldt det nye politiforlig på plads. Forliget gælder for perioden 2007-2010, og ud af et samlet bevillingsløft på 2 mia. kr. i aftaleperioden er de 80 mio. kr. sat af til at betale for politiets andel af det fælles radiosystem for det danske beredskab, som ventes implementeret fra 2007. Beløbet skal både dække den løbende brugerbetaling til den virksomhed, som vinder udbuddet af radionettet, og anskaffelse af radioterminaler og udstyr til politiets kommende vagtcentraler.

Udbudsprocessen er allerede indledt, og et resultat ventes at foreligge i første halvår af 2007. Derefter skal systemet opbygges, og i takt med at dækningen er klar, skal politiets nuværende, analoge THOR-radiosystem udskiftes.

Politiforliget er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Parterne er enige om, at merudgifterne til radiosystemet skal finansieres ved omprioriteringer og effektiviseringer, der gennemføres på en sådan måde, at politibetjeningen ikke forringes.

Annonce