Andre end beredskabsmyndigheder kan nu tilsluttes SINE

Siden 2010 har radionettet SINE primært været anvendt af de professionelle beredskaber i Danmark. Men nu åbnes der for, at også andre aktører, der løser opgaver af samfundskritisk karakter, kan anvende radionettet til daglig drift og i krisesituationer. De nye aktørers samtaler vil dog blive prioriteret lavere end beredskabets, hvis SINE er under pres.

For Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB), der er ansvarlig for at sikre drift og udvikling af SINE, giver det god mening også at give andre aktører adgang til radionettet:

”Det er ikke hvem som helst, der kan komme på SINE. Men er der tale om virksomheder, der varetager samfundsvigtig infrastruktur som f.eks. vand- og elværker, gasforsyning og offentlige transportvirksomheder, er det en klar fordel, at deres kommunikation kan opretholdes i krisesituationer, hvor mobil- og internet risikerer at bryde sammen. Og det kan SINE hjælpe med”, siger Carsten Mau, der er sektionsleder i CFB.

Kan få adgang til skadestedssæt

For at blive godkendt til brug af SINE skal de nye aktører sendes en skriftlig ansøgning til CFB. Ansøgeren skal her redegøre for opgaver, kommunikationsbehov under en krise samt antallet af radioer, der ønskes tilsluttet på SINE. CFB vurderer ansøgningen og indhenter udtalelser fra eventuelle professionelle beredskabsaktører og beredskabsfaglige fora. Hvis ansøgningen bliver godkendt, hjælper CFB med tilslutning og opsætning af radioer.

Har ansøgeren behov for at tale med de professionelle beredskaber via de såkaldte skadestedssæt på SINE, sørger CFB desuden for uddannelse i den tværgående kommunikation.

Gratis anvendelse af SINE

Brugere i kategorien ”andre aktører” kan anvende SINE omkostningsfrit til både daglig drift og i krisesituationer. CFB understreger dog, at samtaler mellem de professionelle beredskaber som politi, forsvar, brand- og sundhedsvæsen altid vægtes højest. I situationer, hvor belastningen på SINE er stor, har de andre aktører derfor et lavere prioriteringsniveau i SINE-nettet.

De andre aktører afholder selv udgifter til anskaffelse af radioer og andet udstyr. Hertil kommer udgifter til programmering og opdatering.

Annonce