Politiet tester elektriske patruljevogne

Foto: Rigspolitiet

Rigspolitiet har indkøbt 10 VW ID4 GTX patruljevogne, som skal fordeles i fire forskellige politikredse. Dermed søsættes et pilotforsøg med uniformerede elektriske patruljevogne, hvor erfaringerne med brugen af elbiler i beredskabet skal afdække muligheden for et grønnere alternativ til de dieseldrevne patruljevogne.

Østjyllands Politi modtager to af de nye VW ID4 patruljevogne, Midt- og Vestjyllands Politi får to, Københavns Vestegns Politi modtager to og Københavns Politi får leveret fire.

I testforløbet indsættes de elektriske patruljebiler så vidt muligt på lige fod med de øvrige patruljevogne i de fire politikredse. Derved vil de naturligt komme til at bidrage til det operative arbejde, hvor nogle opgaver er mere krævende end andre. Blandt andet skal de nye el-patruljevogne kunne levere i forhold til hastende operative opgaver, som stiller store krav til udstyr og materiel.

“Der er stor forskel på kørselsbehovet i de forskellige kredse. I nogle kredse tilbagelægger patruljevognene mange kilometer hver dag, hvorimod man i andre kører noget mindre. Med test i flere politikredse bliver vi klogere på de forskellige behov”, fortæller Jens Yndgaard, der er centerchef i Rigspolitiet.

Danner grundlag for grøn strategi

Pilotforsøget skal køre i 2023 og erfaringerne vil danne grundlag for en kommende grøn strategi for politiet. Testen af el-patruljevognene skal afdække de realistiske ambitioner for omstilling af patruljevogne til el og dermed også hvilken proces, der kan sættes i gang med henblik på at indkøbe elbiler til formålet.

De 10 elektriske patruljevogne forventes fortsat at være i drift efter forsøgsperioden, såfremt erfaringerne viser, at dele af flåden af patruljevogne fremover permanent kan køre på el.

Annonce