Rigspolitiet forbereder stort udbud af autohjælp til dansk politi

En af de store autohjælpskontrakter i Danmark er på vej i udbud. Det er Rigspolitiet, som er ved at forberede et udbud af diverse transportopgaver og autohjælp til dansk politis flere tusinde køretøjer. Kontrakten skal træde i kraft i november 2022, og Rigspolitiet forventer, at udbuddet iværksættes ultimo juni.

Rigspolitiet forventer at gennemføre et EU-udbud af en rammeaftale på køb af autotransportydelser til dansk politi. Opgaverne omfatter diverse transportopgaver og autohjælp til køretøjer, herunder bl.a. bugsering og bjærgning af køretøjer.

Rigspolitiet forventer at offentliggøre udbuddet ultimo juni. Kontraktstart vil forventeligt være den 1. november 2022. I første omgang er der således tale om en forhåndsmeddelelse, som skal gøre potentielle leverandører opmærksomme på det kommende udbud.

Annonce