Region investerer i fast afløser-akutbil

Arkivfoto

Besparelser i Forsvaret skal ikke gå ud over det akutte beredskab, så nu vil Region Syddanmark investere i en fast afløserordning, hvor der indsættes en akutbil, hver gang Forsvarets lægebil i Oksbøl holder lukket – hvilket fremover vil ske i 72 døgn om året. Afløser-akutbilen vil koste Region Syddanmark ca. 600.000 kr. om året. Desuden vil regionen udbygge et projekt med hjemmesygeplejersker, der rykker ud ved sygdom og ulykker.

Den militære lægebil i Oksbøl indgår som en del af det præhospitale beredskab i Varde Kommune, men dækningen er blevet reduceret på grund af besparelser i Forsvaret. I dag bemandes lægebilen således kun på de dage, hvor Forsvaret har øvelser i Oksbøl. Det indebærer, at der ikke er bemanding i 72 døgn om året.

I et nyt budgetforlig har Region Syddanmark imidlertid besluttet, at der skal etableres en fast ordning med en afløser-akutbil i Oksbøl. Akutbilen skal være bemandet i tidsrummet kl. 8.00 – 22.00 på de dage, hvor militærlægebilen holder lukket. Det ventes at koste ca. 600.000 kr. om året.

Budgetforliget byder også på en anden investering i det præhospitale beredskab. I øjeblikket afvikles der et forsøg i den nordlige del af Varde Kommune, hvor det afprøves, om hjemmesygeplejen kan indgå som supplement til ambulancer, akutbiler og lægebiler. Det projekt vil nu blive udvidet til også at omfatte Agerbæk-området i den østlige del af kommunen. Det vil koste 500.000 kr. i 2013.

Begge de nye projekter skal finansieres indenfor det præhospitale beredskabs eksisterende budgetramme.

Annonce