Akutpuljen: Region Midtjylland lapper på ambulancemangel

Arkivfoto

For få måneder siden meddelte Region Midtjylland, at regionens ambulanceberedskab havde overskredet sin maksimale kapacitet. Som den eneste af landets regioner vælger Region Midt derfor også at bruge en væsentlig del af tilskuddet fra akutpuljen på at styrke det daglige ambulanceberedskab, så ambulancerne kan bemandes i flere timer.

Med et tilskud på 62 mio. kr. er Region Midtjylland den region, som får næstflest penge fra den akutpulje, der blev oprettet som led i den såkaldte sundhedsreform. Pengene skulle efter aftalen fordeles over perioden 2022-2026, men en lang tildelingsproces har medført, at pengene reelt først tildeles fra 2023. Efter 2026 erstattes puljen af et fast, årligt beløb til de fem regioner.

Region Midtjylland har valgt at bruge pengene på at styrke ambulanceberedskaberne i Horsens, Silkeborg, Lemvig og på Djursland. Det sker ved at tilføre flere driftstimer til ambulanceberedskaberne, i alt svarende til omkring to ekstra døgnambulancer.

Satser også på præhospitale visitationsenheder

Desuden indsættes to præhospitale visitationsenheder, henholdsvis i den vestlige og østlige del af regionen. De bemandes med paramedicinere. Enhederne skal køre ud til akutte – men ikke livstruede – patienter, som måske kan færdigbehandles der, hvor de befinder sig.

Regionen har også fået penge til at styrke den sundhedsfaglige visitation på AMK-vagtcentralen og tilskud til at forbedre den liggende sygetransport.

”Nu skal vi i gang med at sikre, at pengene bliver brugt bedst muligt i de områder, bevillingen dækker, dvs. Horsens, Djursland, Silkeborg og Nordvestjylland”, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Annonce