Bedre landingsmuligheder kan give mere arbejde til akutlægehelikopter

Fredag havde den gule akutlægehelikopter, som supplerer det præhospitale beredskab i Nord- og Midtjylland, et-års-jubilæum. I løbet af det første år har vagthavende helikopterpilot, paramediciner og akutlæge 958 gange smidt hvad de havde i hænderne, for straks efter at løbe ud til akutlægehelikopteren i hangaren i Karup. Og drøftelser med Trafikstyrelsen om bedre muligheder for at lande om natten kan føre til, at helikopteren fremover får endnu mere at lave.

Af de 958 udrykninger er de 218 gennemført i mørke. Når tallet er interessant, så er det fordi den nord- og midtjyske akutlægehelikopter som den eneste i Danmark er udstyret med teknik, så den både kan lette og lande i mørke og dårlig sigtbarhed. Men tallet kunne være højere, hvis ikke regler forhindrede helikopteren i at lande på f.eks. marker og parkeringspladser efter mørkets frembrud.

Som reglerne ser ud i dag, må akutlægehelikopteren nemlig udelukkende lande på godkendte og oplyste landingspladser efter mørkets frembrud. For patienterne betyder det ekstra transporttid fra skadested til nærmeste landingsplads.

”Når vi har med alvorligt syge mennesker at gøre, så er tiden til hjælpen når frem en meget kritisk faktor. Det er en af grundene til, at vi ser frem til at få Trafikstyrelsens tilladelse til at lande lige ved siden af patienterne – uanset om det er nat eller dag”, siger Lars Knudsen, lægefaglig leder af akutlægehelikopteren.

De to regioner er i dialog med Trafikstyrelsen for at få reglerne lempet.

Størstedelen af akutlægehelikopterens flyvninger har i det forgangne år haft Aarhus som destination. 38 gange har akutlægehelikopteren fløjet patienterne direkte til behandling på Aalborg Sygehus.

Annonce