Akutpuljen: Region Syddanmark udvider med visitationsenheder og akutbil

Hvert af de fire sygehusområder i Region Syddanmark får en ny akutbil, som finansieres af den statslige akutpulje. For tre af akutbilerne vil fokus være på fremskudt visitation, mens den fjerde akutbil – der placeres i Haderslev-området – bliver en mere traditionel akutbil, som især skal hjælpe med at nedbringe de lokale responstider.

Region Syddanmark får 57 mio. kr. fra akutpuljen, og de skal – som i de øvrige regioner – fordeles på årene frem til 2027. Derefter får regionerne et varigt beløb via det årlige bloktilskud.

I Syddanmark går pengene til fire nye akutbiler. Målet med de nye enheder er især at hjælpe flest mulige patienter i hjemmet, i stedet for at de skal indlægges. Dermed kan både ambulancedriften og sygehusene aflastes.

Fordeles på sygehusområderne

De ekstra akutbiler kommer til at køre i hvert af regionens fire sygehusområder, som er Sydvestjylland, Sønderjylland, Lillebæltsområdet og OUH-området (Odense, Nordfyns og Kerteminde kommuner).

I Sønderjylland vil der være tale om en ”traditionel” akutbil i Haderslev-området, hvor det primære formål er at nedbringe responstiderne for borgerne.

I de tre øvrige områder vil man afprøve en ny type akutbil, hvor formålet er at være fremskudt visitation og tilse patienterne i deres hjem ved udvalgte ambulanceudkald. Det sker for at vurdere, om det er nødvendigt med en indlæggelse, eller om problemstillingen kan løses på stedet af paramedicineren, eventuelt med lægebackup, eller f.eks. ved et ambulatoriebesøg på sygehuset næste dag.

Annonce